Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив има богата шестдесет и пет годишна история и забележителни традиции. Той е един от най-важните центрове в България в областта на хранителната наука и технологиите, единствени по рода си на Балканския полуостров.

 

Началото на университетското обучение по хранителна наука и технология се поставя в далечния септември на 1948 г. – създава се отдел ,,Земеделска технология“ към новия Агрономо-лесовъден (преименуван по-късно в Агрономически) факултет на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски“. Именно тук за първи в страната започва обучението на специалисти с висше образование в областта на хранително-вкусовите технологии.

През 1950 г. от Пловдивския университет се отделят две висши училища: Медицинска академия и Висш селскостопански институт (ВСИ). С постановление на Министерския съвет (ДВ бр.188/10.08.1950 г.) отделът ,,Земеделска технология“ прераства във факултет ,,Хранителна и вкусова промишленост“ към ВСИ. В новоразкрития факултет се сформират четиринадесет катедри, осигуряващи обучение по четири технологични специалности: ,,Технология на консервирането на плодове, зеленчуци, месо и риба“; ,,Технология на тютюна“; ,,Винарска технология“ и ,,Технология на млякото и млечните продукти“. Първият випуск на факултета, наброяващ 28 инженер-технолози, се дипломира през 1952 г.

С указ № 230 на Президиума на Народното събрание (ДВ бр. 47/ 12.06.1953 г.) става отделянето от ВСИ и обособяването на ново самостоятелно учебно заведение, наречено Висш институт по хранителна и вкусова промишленост.

Повече информация за Пловдив ще намерите тук

 

 

 

Адрес:

Our Address:

Пловдив, бул. „Марица” № 26

Telephone: