Създадохме фирма „Булгаргаз БГ” ООД с цел да разширим кръга от услуги и трайно да навлезем на пазара на инсталаторска дейност на територията на България.

Основната цел на нашите специалисти е даване на клиента право на избор за постигане на максимален комфорт, оптимизация на разходите и висока производителност при използването на енергоносителите Предмета на дейност е проектиране, изграждане и поддръжка на газови, отоплителни и ВиК инсталации, както на жилищни и промишлени сгради, така и на едно фамилни къщи и апартаменти.

Използвайки собствения си опит и опита на световно признати фирми, ние работим за удовлетворяване на нарастващите потребности на българските граждани от екологично чиста и икономически ефективна енергия за постигане на максимален комфорт в дома и на работното място. Работим с екип квалифицирани специалисти с богат опит в сферата на битовата газификация и отопление и с всички необходими сертификати и разрешителни.

Фирмата притежава необходимата техника и разполага с акредитирани специалисти за проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на съоръжения и инсталации от енергийната инфраструктура . Нашата мисия е да осигурим високо качество на услуги и да изградим доверие и дълготрайни търговски взаимоотношения с нашите клиенти..

Използвайки собствения си опит и опита на световно признати фирми, ние работим за удовлетворяване на нарастващите потребности на българските граждани от екологично чиста и икономически ефективна енергия за постигане на максимален комфорт в дома и на работното място.

opit i celi

 

 

 

 

 

Основната цел на нашите специалисти е даване на клиента право на избор за постигане на максимален комфорт, оптимизация на разходите и висока производителност при използването на енергоносителите.

Нашата мисия е да осигурим високо качество на услуги и да изградим доверие и дълготрайни търговски взаимоотношения с нашите клиенти.

 

Газови дизайнерски конвектори

h11w4 LCD S

Инфрачервени излъчватели

mmyu4juy

Пелетни съоражения

Пелетни съоръжения

Газови теропомпи

GEHP-228-355

 

 

Адрес:

Our Address:

София, ул. Околовръстен път 31

Telephone: