Фирма JS2 ЕООД започва дейността си в България от 2008 в София.

JS2 е активна на българския пазар катo изпълнител и подизпълнител главно на жилищни сгради,както и на  логистични, търговски и бизнес сгради, а също и в изграждането индустриални.

JS2 ЕООД се стреми да  предоставя на клиента по-добър продукт, който отговаря на европейските и български стандарти и добри практики ,според местните разпоредби и норми.

Приоритет на JS2ЕООД е проектирането и строителството на едфамилни и многофамилни жилищни  сгради, складове за хранително-вкусовата промишленост и лека индустрия, търговски и офисни сгради.

Основна цел в изпълнението на всеки обект е качествено и срочно изпълнение.

JS2 ЕООД работи при непрекъснат мониторинг от страна на инженерен състав за напредъка на обектите, качественото им изпълнение и, не на последно място, спазване на процедурите за безопасни условия на труд.

Не е без значение и това, че резултатът от работата на компанията в България има отзвук не само тук, но и в Европа. Този факт е допълнителна мотивация за екипа на JS2 ЕООД да продължава да се развива и да постига високи резултати на строителния пазар у нас.

 

Адрес:

Our Address:

София, ул.Каменно цвете 5

Telephone: