ДЕЛИНА КОНСУЛТ ЕООД е консултантска фирма, специализирана в областта на проектната дейност, европейски програми, безвъзмездното финансиране и практиките, свързани с тях.
Една от основните цели на екипа ни е да приложим натрупания опит, за да помогнем на клиентите си да постигнат максимална ефективност в получаването на финансиране и реализиране на проектите си.
Консултантските ни услуги са обвързани с пълния цикъл по развитието и управлението на европроекти, както и проекти, финансирани от други международни донори.

Чрез високият професионализъм и дългогодишен опит на нашия екип, ние подпомагаме клиенти си да се развиват целеустремено и да постигат ефективни резултати в три основни направления:

Европейски проекти
Пълен набор от услуги, свързани с развитието и управлението на европейски проекти и консултации по всички фази на проектния цикъл.
Екипът на компанията има опит в над 50 успешно реализирани проекти, финансирани от Европейските фондове и други международни донорски организации.
Сфери на работа: конкурентоспособност на малки, средни и големи предприятия; енергийна ефективност и ВЕИ; иновации; ИТ; добивна и лека промишленост; земеделие; туризъм; екология и опазване на околната среда.

Бизнес консултинг
Консултантска подкрепа на българските компании да развият своите конкурентни предимства, да постигнат висока производствена оптимизация и гаранция за стратегическа устойчивост.
Разработване на маркетингови стратегии, бизнес планове, пазарни проучвания, анализи за развитие и внедряване на нови продукти/услуги.

Обучения
Фирмени обучения за служители с цел усвояване на допълнителни знания и умения и постигане на по-ефективна работа. Теми: Работа в екип, Комуникация, Стрес и управление на време, Европейски фондове и програми, Подготовка и управление на проекти, други.

Нашата мисия
– Успяваме заедно с нашите клиенти чрез лично отношение и качество!

Нашата амбиция
– Да предлагаме и поддържаме високо качество и професионализъм за нашите клиенти
– Да развиваме и прилагаме целесъобразни подходи за развитие и управление, които да доведат до успех
– Да постигаме висока ефективност и рентабилност, което ни позволява да се развиваме в успешната насока заедно с нашите клиенти и да отговаряме на техните очаквания.

Нашата философия
За да се постигнат целите и за да се реализират желанията на нашите клиенти, ние прилагаме качествено отношение към всеки един от тях.

 

Адрес:

Our Address:

София 1612 ул. „Найден Геров“ № 6, ет.3, офис 6