148 Основно училище “Професор доктор Любомир Милетич” е наследник на многогодишна традиция, чието начало е поставено през 1984 година, като тогава е било 109 СОУ “Христо Смирненски” с две отделни сгради за начален и прогимназиален етап.

През месец септември 1988 г. двете училища се разделят. Училището е СОУ с интензивно изучаване на испански език, химия и биология.

През 2007 г. е преобразувано в 148 ОУ.

Днес училището разполага с отлична материална база:

  • кабинети, включително ресурсен и логопедичен;
  • физкултурен салон;
  • интеграционен адаптивен център;
  • стол и два бюфета;

Провежда се разнообразна извънкласна дейност:

– модерен балет “Роберта”

– народни танци

– таекуондо

– футбол

– айкидо

– английски език с езикова школа “Престиж”

Имаме отлични резултати от проведените оломпиади и национални състезания по български език и литература и математика, както и участие в международен турнир по футбол в град Лион, Франция.

Предстои основно обновяване на материалната база чрез проекти на Столична община – достъпна архитектурна среда, подмяна на парната инсталация и спортните съоръжения, площадка за безопасност на движението.

План-прием за учебната 2021/2022 година

148. ОУ “Проф. д-р Любомир Милетич” обявява план-прием за учебната 2021/2022г. от четири паралелки от по двадесет и четири ученици.

Прикачени документи

Документ (5).pdf

Документи

етичен кодекс

уч. програма тормоз

система

стратегия

ПДУ

Eтичен кодекс

превенция

мерки

програма

учебен план

Заповед извънкласни дейности

 Протокол извънкласни дейности

_ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища

 Финанси 2018г.

 

Адрес:

Our Address:

София, ул. Слатинска №35

Telephone:
Email: