116 ОУ Паисий Хилендарски има 133-годишна история. То  гостоприемно отваря вратите си за своите първи ученици през есента на 1880 година.

Помнят се имената на основателите на училището – Боне Пашулов и Стойко Гьорев.

Дълбока следа оставят в историята на училището дългогодишните учители Стоичко Стоянов и Методи Йондов.

По случай сто годишния юбилей, честван през 1980 г., училището е наградено с орден Кирил и Методий – ІІ степен.

През 2008 г. сградата на училището е санирана и ремонтирана по програмата за енергийна ефективност. В обновените стаи е уютно, приятно и светло.

Училището разполага с добра материално техническа база, кабинети по физика, история, биология и химия, модерен физкултурен салон, компютърна зала и интернет.

 

От края на 2019 г. 116 основно училище „Паисий Хилендарски“ се включи в изпълнението на Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

„Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 15.10.2019 г. Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.“

През пролетта на 2020 г. по този проект училището получи 6 броя лаптопи и  един интерактивен дисплей – техника, която във времето на противоепидемични мерки и необходимостта от провеждане на неприсъствено обучение в електронна среда, изключително много подпомага работата на учителите.

 

Адрес:

Our Address:

С. Яна, ул. Васил Левски 32