Фирма „ОРХАНИЕ МИЙТ“ ЕООД е регистрирана през 2012 година, но е правоприемник на „Орхание-Цветослав Лазаров“ ЕТ – първата частна фирма на територията на Ботевград, регистрирна през 1989 година.

Фирмата е собственик на модерно месопреработвателно предприятие ПРЕМИЕР, намиращо се в Ботевград, бул. “Цар Освободител” №36.

За последните три десетилетия предприятието се е утвърдило като едино от най-големите на български пазар.

Целта ни е да завоюваме лидерски позиции в месопреработката както на българския така и на еврпейския пазар, да се докажем като един сигурен партньор.

производственабаза

През последните няколко години фирмата бяха направени значителни инвестиции в месопреработвателното предприятие, като го превърна в модерно, отговарящо на всички европейски изисквания и стандарти, внедрената собствена система за управление на безопасността на храните, базирана на принципите на НАССР. Производствените процеси са автоматизирани в стерилни зали , което гарантира биологичната безвредност и дълготрайността на продуктите с търговски марки „Премиер“ и „Дядовата къща“.

Марката „Премиер“ е вписана в ПВ през 1998 година с регистрационен номер 34011 валидна до 2028 година, а „Дядовата къща“ през 2009 година с рег. Номер 76461 валидна до 2029 година.

 

Фирмата е регистрирана като производител на храни с Удостоверение за регистрация No2835/13.08.2019 година, под № BG 2304005 ЕО от ОДБХ София област. Предприятието преработва основно червени и бели меса (свинско и телешко/говеждо и пилешко месо), като има право да произвежда 19 групи храни, а именно:

  1. Месни разфасовки от домашни копитни животни – охладени;
  2. Месни заготовки от домашни копитни животни – охладени;
  3. Сурово-сушени продукти от раздробено и нераздробено месо;
  4. Варени и/или варено-пушени малотрайни колбаси;
  5. Варени и/или варено-пушени продукти от нераздробено месо;
  6. Трайни варено-пушени колбаси;
  7. Пастет;
  8. Шунки;
  9. Деликатеси от нераздробени меса от домашни копитни животни (варено-пушени и сурово-сушени);
  10. Варени и варено-пушени продукти от домашни птици;

11. Печени месни деликатеси и месни заготовки от домашни птици;
12. Печени месни заготовки от домашни копитни животни;
13. Трайно сурово-сушени месни продукти от раздробено и нераздробено месо от едър дивеч;
14. Трайни варено-пушени месни деликатеси от месо от едър дивеч;
15. Птиче месо – охладено и замразено;
16. Разфасовки от птиче месо – охладено и замразено;
17. Заготовки от нераздробено птиче месо – охладено и замразено;
18. Продукти от птиче месо – охладено и замразено;
19. Варени и/или варено-пушени продукти от нераздробено птиче месо.

Opening Hours

Monday

8:30-17:30

Tuesday

8:30-17:30

Wednesday

8:30-17:30

Thursday

8:30-17:30

Friday

8:30-17:30

Saturday

Почивен ден

Sunday

Почивен ден

Адрес:

Our Address:

бул. „Цар Освободител“ 36, 2160 Ботевград

Telephone: