ДГ Радост  се намира в град Пазарджик и е разположена близо до парк — остров “Свобода”.

Детската градина предлага богата и разнообразна стимулираща детето среда. Детското заведение разполага с шест групи: четири групи в централен корпус в град Пазарджик и две изнесени групи в с. Звъничево, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от три до седем годишна възраст. Има просторен двор, в който са обособени четири площадки за всяка група, където децата с удоволствие и радост играят. Материалната база е напълно обновена.

За децата се грижат високо квалифицирани специалисти, с доказан опит в областта на предучилищното  образование.

С цел даване на повече възможности за развитие и изява, ДГ „Радост” предлага и допълнителни педагогически услуги:

  • Английски език
  • Народни танци
  • Детски футбол
  • Спортни танци

 

Групи
Звънче
Звънче

виж повече

Щурче
Щурче

виж повече

Врабче
Врабче

виж повече

Светулка
Светулка

виж повече

Адрес:

Our Address:

Пазарджик, ул. Димитър Греков 2