Ние сме екип от млади и амбициозни професионалисти с мисия да ви помогнем с административната тежест на вашия бизнес.
Предлагаме професионални еднократни и абонаментни счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации.

Работим и от разстояние, като всички документи може да придвижваме онлайн, чрез собствена криптирана система за „безхартиено“ движение на документи с осигурен дистанционен уеб-базиран достъп за клиентите ни. Това спестява ценно време и ни позволява да обслужваме фирми във всички части на страната, без да се налага личното присъствие на техен представител.

Поемаме цялата отговорност за работата си, спомагаме за спестяване на време, нерви и пари и разрешаване на всички финансови проблеми.

Счетоводни услуги

Нашите счетоводни услуги ще ви позволят да се съсредоточите основно в управлението на своя бизнес, оставяйки за нас административната тежест.

В счетоводна кантора Цертус ще получите индивидуален подход и коректно отношение, независимо дали сте утвърден лидер във вашия бранш, дали притежавате малък семеен бизнес, или все още се колебаете дали да започнете дейност.

Предлагаме за български и международни компании с различни икономически дейности следните услуги:

Оперативно счетоводство

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по националните и международните счетоводни стандарти;
 • Месечно ДДС – изготвяне на ДДС документи, съгласно изискванията на ЗДДС;
 • Изготвяне на междинни финансови отчети;
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.

Годишно приключване

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне и представяне на консолидирани Годишни Финансови Отчети;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт;
 • Проверка и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран експерт-счетоводител.

Други услуги

 • Изготвяне на статистически тримесечни форми;
 • Подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи;
 • Представителство и защита пред органи на данъчната администрация, НОИ и НЗОК;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки под Еxcel с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Текущи консултации, относно измененията на законовата и нормативна база;
 • Представителство пред данъчните власти при ревизии.

Счетоводното обслужване може да осъществяваме и посредством онлайн счетоводство чрез собствена криптирана система за „безхартиено“ движение на документи с осигурен дистанционен уеб-базиран достъп. Така предоставяме достъп до нашите счетоводни услуги на клиенти в цялата страна, като им спестяваме време, което могат да използват за увеличаване на печалбата си.

За кого е подходящо онлайн счетоводството?

На практика, за всички търговци, които не разполагат с достатъчно време, за да дойдат при нас за подписване, подпечатване и взимане на документи, които да представят пред институциите.

Фирмените документи може да бъдат изпращани освен online и по куриер, а данните към институциите се подават с нашия електронен подпис.

Получените документи се обработват чрез специализиран счетоводен софтуер, а при необходимост от справки лесно може да ги получите чрез достъп до криптираната ни онлайн система.

Ако искате да отправите запитване за счетоводно обслужване, можете да попълните нашата форма за запитване.

Адрес:

Our Address:

София, бул. „Йерусалим“, ж.к. Младост-1, бл.24, офис 1

Telephone: