Фондация „Свети Рафаил” застава зад каузата да подобри качеството на живот на хората с психични страдания и техните семейства, като подпомогне индивидуалната им реализация и рехабилитация чрез комплекс от социални услуги, развиващи и обучителни дейности.

Комплексът „Св. Рафаил” обхваща три социални услуги – Защитено жилище „Св. Рафаил“, Център за социална рехабилитация и интеграция и дневен център.

Основната цел е да се осигурят подходящи условия за терапия и занимания за една от най-уязвимите групи в обществото – тази на хората с психични страдания.

Фондация „Св. Рафаил” застава зад тази кауза с увереност, че психичното здраве в България трябва да бъде припознато като приоритет.

Екипът вярва, че пътят към това минава през структурирането на подходящи съвременни услуги, предоставящи 24-часова грижа,

Психичните страдания засягат все повече хора и обществото ни следва да е все по-посветено в намирането на съвременни решения за грижа и подкрепа към хората с психични страдания.

Ангажиментът към опазване на най-ценното благо – физическото и ментално здраве – е предмет на всеобщ принос и грижа.

Екипът на Защитено жилище „Св. Рафаил” е висококвалифициран и с необходимата експертиза. Специалистите, които полагат грижи за настанените лица и са на разположение на потребителите, са със следния профил: психиатър, медицинска сестра, психолози, рехабилитатори, социални работници и трудотерапевти. Броят на специалистите се формира на база потребителите и необходимостта им от подкрепа, грижи и специализирана работа с тях.

Екипът от специалисти осъществява професионален контрол на състоянието на потребителите и проследява за спазване на необходимата им терапия 24 часа в денонощието.

На територията на Защитеното жилище се осъществява стриктен контрол на достъпа в него с цел осигуряване на сигурна и защитена среда, от каквато се нуждаят потребителите. Контрол на достъпа се осигурява и следи от специализирания екип.

 

Адрес:

Our Address:

София, кв. Панчарево, ул. Риляник 49

Telephone: