Алфа Кентавър ООД е основана през 1996 година в град София. Още през първата година нашата фирма се превърна в лидер в сферата на международната търговия и транспорт на коне. В момента ние сме най-голямият български превозвач на коне, който оперира по целия свят.

През 2006 година основахме нашата втора фирма – Алфа Райдърс ООД, която осъществява конен туризъм. Започнахме с два 8-дневни похода, но тъй като много наши клиенти искаха да се върнат отново, ние разработихме за тях още няколко маршрута. В момента организираме 4 продължителни и няколко кратки прехода.

Цялостният профил на двете фирми обхваща всички дейности, свързани с конете:
– Конен спорт
– Развъдна дейност
– Международна търговия и международен транспорт на коне
– Конен туризъм
– Школа по езда за начинаещи и напреднали
– Официален представител на Podium за България

АВТОМОБИЛЕН ПАРК

Алфа Кентавър ООД има 16 години опит в транспортирането на коне в цяла Европа и по света. Главният офис на фирмата се намира близо до град Севлиево – България и има свои собствени одобрени конюшни за 38 коня и флота от специализирани превозни средства за коне. Използвайки нови и качествени превозни средства и ремаркета, ние гарантираме, че Вашите коне ще пристигнат до местоназначението си спокойни и в добро здравословно състояние. Ние полагаме грижа за всички коне, без значение дали са Шотландски понита или безценни спортни шампиони. През последните 16 години ние сме предоставили висококачествени услуги на много клиенти от цяла Европа, Близкия изток, САЩ и Колумбия. Нашата флота от специализирани превозни средства е модерна и удобна за всякакъв тип коне. Те се управляват от много способни и отдадени хора, които се грижат по най-добрия начин за конете, които превозват.
Персоналът и специализираните превозни средства осигуряват:
– Транспорт на 28 големи коня или 30 арабски или ездови понита в отделни боксове едновременно.
– Професионално натоварване на конете
– Регулируеми отделения и прегради
– Неплъзгащ се под
– Ниска рампа за товарене и удобно пътуване
– Налична вода и храна по време на пътуването
– Компетентна ветеринарна помощ при спешен случай

Двама опитни и знаещи водачи придружават конете във всички пътувания и поддържат постоянна връзка с офиса. Превозните средства са оборудвани с камери за следене на конете, което позволява на водачите да реагират бързо при всякакви ситуации. Храната и водата се носят на борда на превозните средства, което улеснява редовното хранене и поене на животните. Използването на конюшни в цяла Европа дава възможност конете да се разтоварват за почивка всяка вечер, което прави пътуването по-леко за тях.

Документи за внос и износ
Нашият компетентен и опитен персонал е добре запознат с изискванията за международен траспорт на коне и може да уреди всички документи за внос и износ от / към ЕС, като например:

– Лиценз за износ
– Лабораторни кръвни изследвания за внос и износ
– Здравен ветеринарен сертификат за износ
– Фактури и Митническа декларация
– Сертификат за произход

Имайки добро сътрудничество с агенти в други страни, ние можем да се справим с всички изисквания (разпоредби) на различните държави, през които конете ще бъдат транспортирани.
Можем да превозим коне между всеки две точки в ЕС, като при това помагаме на изпращачите на конете с указания как да изготвят необходимите ветеринарни документи за пътуване в Общността.
Имаме значителен опит и с организирането на самолетни превози на коне до други континенти.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ С КОНЕ

Всеки ден, през цялата година.
Ако искате да изживеете истински вълнуваща езда сред поразителни пейзажи, заобиколени от уникални природни забележителности и величествени исторически паметници, ние Ви очакваме! Нашите конни походи са внимателно разработени, така че да могат да удовлетворят изискванията на всеки ездач. А за тези, които никога не са се качвали на кон, това е чудесната възможност да се научат да яздят!

Ние организираме:
– Школа по езда за начинаещи и напреднали.
– Почасова свободна езда в природата за напреднали.
– Еднодневни походи за напреднали от конна база до:

– Тевтонското езеро Беляковец – 2 часа езда
– Салния венец „Витата стена” – 3 часа езда
– Забележителния каньон на река Янтра – 3 часа езда
– Средновековната крепост Хоталич край Севлиево – 4 часа езда

– Двудневни и тридневни походи от конна база до Дряновския Манастир и обратно.
– 5-дневни конни походи до с. Боженци: Конна база – Дряновски Манастир – Царева Ливада – Боженци – Тевтонското езеро Беляковец – Витата Стена – средновековната крепост Хоталич.
– 6-дневни конни походи в Стара Планина: Конна база – Скалско – Дряновски Манастир – Велико Търново – кулата на Асеневци в Леденик – каньонът на р.Негованка до с.Емен и Крушунските водопади и пещери.
– 6-дневни конни походи в Средна гора: Хисар, Тракийските храмове в Старосел, Копривщица и Стрелча.
– 7-дневни конни походи от конна база през старите столици В.Търново, Плиска и Преслав до Мадарския конник.

Нашите коне са спокойни, кротки и добре обяздени.
Нашите инструктори и водачи са знаещи и внимателни.
Екипировката, която предлагаме е качествена и удобна за ездачите и конете.
Обещаваме Ви едно изключително изживяване!

 

ABOUT US

Alfa Centaur Ltd. was founded in 1996 in Sofia – the capital of Bulgaria. Still in the first year, our company became the Bulgarian leader in the field of the international horse transport and trade. Nowadays we are the biggest Bulgarian horse transporter. In 2006 we founded our second company- Alfa Riders LTD., which started organizing riding trails. Initially we had two 8-day trails, but because many of our clients wanted to come back again, we had to make new trails for them. Now we offer 4 long and few short and our services range over the all equine activities:
– Horse sport
– Horse breeding
– International horse transport and trade
– Equestrian tourism
– Riding school for children and adults
– Official representative of Podium saddles for Bulgaria

TRANSPORT

“Alfa Centaur”Ltd. provides excellent horse transportation services to anywhere in the world, combining road and air services. Using the latest vehicles & trailers, we ensure that your horses arrives at its destination calm and in good health. We care for all horses, no matter its a Shetland pony or a priceless sport horse.
For the past 15 years we have been providing high quality services to many customers from Iran, Azerbaijan, Saudi Arabia, Syria, Jordan, Lebanon, Austria, Belgium, Germany, Spain, Portugal, Columbia, Cyprus, France, Greece, Sweden, Turkey, UK and USA.“Alfa Centaur” Ltd. was established in 1996 and has over 16 years experience in transporting horses across Europe and worldwide. The company is based in Sevlievo, Bulgaria and has its own approved stables and fleet of specialised horseboxes. Our fleet of horseboxes is driven by very capable and devoted people who take care properly for the horses they carry.

The staff and the horseboxes provide:
– Transport of 28 big horses or 30 arabians or riding ponies in separate horseboxes at once
– Experienced and knowledgeable drivers
– Expert loading of the horses
– Competent veterinary help in case of emergency
– Adjustable stalls and partitions
– Non-slip floor
– Low height loading ramp and comfortable non-waving travel
– Water and feed available throughout the journey
Two drivers accompany the horses on all journeys and can be contacted 24 hours a day. On board cameras monitor the condition of the horses at all times, allowing the drivers to react quickly to any problems that may occur. Feed and water is carried on board and special dietary needs can be meet. Using a network of stables across Europe and Turkey enables all horses to be rested every night, making their journey easier.
Paperwork
Our company is competent and experienced with all the paperwork requirements of international horse transport, such as:
– Export Licence
– Export Laboratory blood tests
– Export Health Certificate
– Invoice & Customs Declaration
– Certificate of Origin
– TIR and ATA Carnet
Having a good partnership with agents in other countries, we can manage with all the paperwork regulations for the various states, through which your horse will be transported
and with the import requirements for the final destination. We can transport horses between any points in EC, helping the sender to prepare all the necessary veterinary documents. Also we have an essential experience in transporting horses by air to different countries in the world.

Riding Adventures at Alfa Centaur

Open daily year round
If you want a really thrilling ride through spectacular scenery, surrounded by unique natural landmarks and magnificent historical castles and monuments, we are here waiting for you! Our riding holidays are carefully designed to meet all riders’ individual requirements. And for those who have never been on horseback, this is a perfect place to learn how to ride!
We offer:
– A riding school for beginning, intermediate, and advanced riders.
– For advanced riders, the opportunity to ride at liberty through the countryside, with a guide.
– Short rides from the riding center to:
*The Teutonic lake Belyakovets — 2 hours riding
*The extraordinary rock formations “Vitata stena”– 3 hours riding
*The remarkable canyon of the Yantra River — 3 hours riding
*The medieval fortress Hotalich near Sevlievo — 4 hours riding
– Five-day riding holidays from the Riding Center to Dryanovo Monastery- Tsareva Livada- Bozhentsi- Teutonic Lake Belyakovets- Rocky Chain Vitata Stena- Medieval Fortress Hotalich.
– Six-day riding holidays in the beautiful foothills of the Balkans, with visits to the village of Sevlievo; the Skalsko rock formations; the Dryanovo monastery; Ledenik village with its medieval tower; Veliko Tarnovo, the well preserved medieval Bulgarian capital; and the spectacular Krushuna’s waterfalls and caves.
– Six-day riding holidays on Sredna Gora mountain, visiting Hisar, the Thracian temples in Starosel, Koprivshtitsa, and Strelcha.
– Seven-day riding holidays through the ancient Bulgarian capitals Veliko Tarnovo, Pliska, and Preslav to the famous 8th Century monument “The Horseman of Madara”.
All our horses are calm, obedient, and well trained, and our trainers and guides are top-notch professionals. Naturally, we use only very high-quality riding equipment.We can promise you sparkling-clean air, gorgeous scenery on all sides, and wonderful, healthy food, including some of the freshest naturally grown vegetables and most delicious breads, cheeses, and local wines anywhere.
And we can also promise you a very warm welcome!

 

Адрес:

Our Address:

Севлиево, ул. Хаджи Димитър 4, ап.1