Траурна агенция Акропол е сред най-бързо развиващите се погребални агенции в град София.

Траурна агенция Акропол е вписана в регистъра на погребални агенции към Столична община.

Акропол е сред погребалните агенции администратори на лични данни. Служителите са отговорни по чл. 42./1/ от ЗЗЛД.

Агенцията е вписана в регистъра на погребалните агенции към Столична община. Разполага със специализирани автомобили за транспорт на покойници в страната и чужбина.

Персоналът е млад и подхождащ индивидуално, със съпричастност и професионализъм към опечалените в тежкия за тях момент.

 

Траурна агенция Акропол – офиси

Адрес – офис 1

гр. София

ул. Черковна № 72
/ъгъла с ул. Оборище/

 

Адрес – офис 2

гр. София

 

Транспорт в страната и чужбина.

Автомобилите са регистрирани в РИОКОЗ –  гр. София.

Цени за транспорт в страната:

Транспорт с бус

1,40 лв./км. – заплаща се само в една посока

Транспорт с катафалка

1,80 лв./км. – заплаща се само в една посока

 

Подребения.

Комплексно погребение в нов гроб /Банкя/ – 588.00 лв.           

Ковчег /обикновен/         

Транспорт /от дома – хл. камера – гробищен парк    

Катафалка                

Хладилна камера /48 часа/    

Изкопаване на гроб нов   

Кръст

Съставяне  на смъртен акт

Оформяне на документи

Каса с дървена рамка

 

Комплексно погребение в стар гроб – 644.00 лв 

Ковчег /обикновен/

Транспорт /от дома – хл. камера – гробищен парк

Катафалка

Хладилна камера /48 часа/

Изкопаване на гроб стар

Кръст

Съставяне на смъртен акт

Оформяне на документи

Подготовка с равненка на гробно място

Подреждане на ковчег с полагане на покойник

Такси ОП „Гробищни паркове“

Подреждане на ковчег с полагане на покойник

Такси ОП „Гробищни паркове“

 

За цените на другите услуги по погребение виж тук

 

Ковчези

виж още

Урни

виж още

Венци

виж още

Пиафлори

виж още

Драперии

виж още

 

Комплексна кремация – 910.00 лв.

Съставяне на смъртен акт
Оформяне на документи
Ковчег /обикновен/
Транспорт /от дома – хл. камера – гробищен парк/
Хладилна камера /48 часа/
Кремация
Урна с табелка

за цените на другите услуги по кремация виж тук

 

Последна актуализация юни 2021 г.

Адрес:

Our Address:

София, ул. Черковна 72