ТИ ЕС Инженеринг EООД e сформирана през 2005 година от екип специалисти със значителен опит в областта на складовата логистика. Нашата дейност включва предпроектни проучвания, анализ на данните, проектиране, доставка и монтажа на складово и архивно оборудване, автоматизирани складови стопанства, библиотечно оборудване, индустриално обзавеждане за обществени сгради, продажба и сервиз на машини за почистване на вътрешни и външни площи.

Освен изготвяне на индивидуален проект, нашата фирма предлага цялостна услуга по изработка, доставка, монтаж и пускане в експлоатация, както и гаранционен и извънгаранционен сервиз на предлаганата техника. Разполагаме с екип от инженери и проектанти със значителен опит в областта на проектирането на промишлени стопанства.

Работим със специализиран софтуер, с помощта на който можем да изготвим за кратко време проект и спецификации на поисканото оборудване.

Нашият екип е проектирал и изградил редица складови бази, архивохранилища, библиотеки, помещения за обществено ползване и др. С дейността си ние обслужваме повече от 200 клиенти специализирани в различни области: производители, спедитори, търговски дружества, обществени организации, държавни ведомства, министерства и др.

Наши партньори са и европейски производители с утвърдено качество на продукцията си и дългогодишен опит на Европейския и световен пазар . Производствата на нашите партньори са в съответствие с Европейските стандарти, отнасящи се до методите на планиране, избора на материал, производствен процес и монтажни инструкции съгласно европейските наредби.

ТИ ЕС Инженеринг ЕООД има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2015 и утвърдена Политика за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.,

 

УСЛУГИ

 

 

 

Адрес:

Our Address:

София, ул. 21-ви Век 13