Спортен тенис клуб Черноморец град Бургас организира школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна дейност по тенис

Цели

– грижи се за физическото и духовно развитие на гражданите чрез развиване на спортна и културна дейност;

– Обучава и приобщава гражданите към идеята за тенис спорта;

– Развива тенис спорта и други дейности, свързани със спорта;

– Развива дружески отношения със сродни клубове и сдружения от страната и чужбина;

– Осигурява съоръжения за спортуване, отдих и отмора на гражданите.

Untitled collage (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет на дейност

– за постигането на своите цели сдружението извършва следните дейности: Организира учебна дейност в различни степени за усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на гражданите.

– Популяризира тенис спорта сред обществеността, като предоставя на медиите информация относно прояви, организирани от клуба и неговото участие в състезания.

– Изгражда собствени фондове с помощта на спонсори, дарители, държавни субсидии и др.

– Организира школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна дейност по тенис;

– Организира и администрира спортни състезания по тенис;

– Извършва подготовка на състезатели по тенис;

– Изгражда и стопанисва спортни обекти и съоръжения;

– Извършва трансфери на спортисти;

– Регистрира и прекратява състезателните права на спортистите, членове на СДРУЖЕНИЕТО;

– Притежава правата за реклама, телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от или с участие на сдружението.