Компанията Инрад Експерт – 6 ООД е учредена през 1991 година със седалище и адрес на управление град София. Фирмата развива своята основна дейност в областта на счетоводните услуги. ИНРАД ЕКСПЕРТ 6 ООД се занимава с финансова и счетоводна отчетност на търговски дружества и фирми, икономически, счетоводни и правни консултации на всякакъв вид фирми.

Нашите услуги

 

Съставяне

Съставяне на разплащателни ведомости за заплати, сметки з…

Прочети 

 

Калкулиране на себестойност на продукцията

Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални акти…

Прочети 

 

Хронологично осчетоводяване

Осчетоводяване на стопанските операции.

Завеждане и …

Прочети 

 

Консултации

Избиране на най-подходящото по вид дружество при регистрация, в съо…

Прочети 

 

Изготвяне на счетоводна политика

Счетоводната политика трябва да бъде утвърдена от ръководството и з…

Прочети 

 

Създаване на методика за счетоводно обслужване

Изготвяне на индивидуален сметкоплан

Прочети 

Адрес:

Our Address:

София, бул. Г.С. Раковски 138

Telephone: