“АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС” ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на физически и юридически лица.

Предлаганите  от нас счетоводни услуги са базирани на професионален подход, компетентност, професионализъм, задълбочено познаване на действащата нормативна уредба  и законодателство в Република България.

Нашият офис

Нашият подход към всеки отделен клиент е строго индивидуален, съобразен е както с естеството на неговата стопанска дейност, така и с необходимостта му от бърза, качествена и ефективна оперативна счетоводна информация, необходима за осъществяване на текущата му дейност, планиране на приходите и разходите му и оптимизация на дейността му. Предлагаме пълно счетоводно обслужване на абонаментен принцип. В него е включено текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи на вашата фирма, обработка на работни заплати, изготвяне на справки, подаване на всички задължителни осигурителни, данъчни декларации и отчети към държавните институции, както и представителство и защита пред контролните органи на НАП, НОИ и НСИ.

Ние искаме да спомогнем Вашия бизнес да се подобри с помощта на предлагания от нас пакет от професионални счетоводни и финансови услуги, възможности за виртуална комуникация и индивидуален подход при пълна конфиденциалност, с които  счетоводството, данъците, осигуровките, персонала и постоянните промени в законодателството вече няма да са Ваше непосилно задължение.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

РЕГИСТРИРАНЕ НА ФИРМАТА В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

 1. Екипът на “АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС” ЕООД ще изготви пълния комплект от документи, който е необходим за регистрацията.
 2. Подаването на документите в Агенция по Вписванията може да се извърши от:
  – Вас на място или чрез електронен подпис (с наше съдействие, ако е необходимо).
  – Адвокат с изрично пълномощно

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ “АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС” ЕООД   СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА.

 1. Указване на съдействие за:
  –  Създаване на фирмен печат
  –  Избор на касов апарат
  –  Изготвяне и подаване на декларация за започване на дейност.
 2. Абонаментно счетоводно обслужване
 3. Първоначално обучение за работа с първични счетоводни документи, касов апарат и водене на касова книга. /услугата е безплатна при сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване

Opening Hours

Monday

08:30 до 17:30

Tuesday

08:30 до 17:30

Wednesday

08:30 до 17:30

Thursday

08:30 до 17:30

Friday

08:30 до 17:30

Saturday

Почивен ден

Sunday

Почивен ден

Адрес:

Our Address:

Русе, ул. Александровска 1-3, вх.2, ет.5