ЕТ “Марияна Николова-КАУНТ“ е специализирана в предоставянето на данъчни и счетоводни консултантски услуги на малки, средни и големи предприятия. Фирмата предлага пълна гама от счетоводни услуги и данъчни консултации на абонаментен принцип, както и еднократни услуги.

Създадена през 1998 г. от млад и висококачествен екип с необходимия анализаторски ценз и професионална подготовка, който предоставя пълен набор от счетоводни услуги и защита на интересите на нашите клиенти. Дейността е съобразена с последните изисквания на нормативната база, уреждаща Вашата стопанска дейност и с всички изисквания от областта на счетоводството, данъчното законодателство и осигуряване. Услугите обхващат както пълно счетоводно обслужване, така и абонаментни и еднократни счетоводни услуги, консултации в областта на данъчни, трудово-правни и осигурителни въпроси. Съвместната работа на специалистите в областта на счетоводството и фирмите помага за изпълнението на счетоводните задължения, воденето на документация, годишното счетоводно приключване, различни административни услуги, подготвянето и представянето на необходимите документи и образци, осигуряването на ТРЗ услуги, както и счетоводни консултации при необходимост.


На подходът в работата се довериха малки и средни предприятия от следните отрасли:

 • Търговия на едро и дребно;
 • Транспорт;
 • Производство;
 • Строителство;
 • Земеделие;
 • Сдружения с нестопанска цел.

Услуги:
(за детайлна информация отворете съответната услуга)

 •   Счетоводно обслужване
 •   ТРЗ и личен състав
 •   Данъчна защита
 •   Регистрация
 •   Административни услуги

Счетоводна къща Каунт заема активна позиция и зрялост в развитието на счетоводната, информационно, финансова и анализаторкса дейност.

Създадена през 1998г. от млад и висококачествн екип с необходимия анализаторски ценз и професионална подготовка, който предоставя пълен набор от счетоводи услуги и защита на интересите на нашите клиенти.

Водещи критерии в нашата дейност са: качество – динамика – отговорност

На нашия подход в работата се довериха малки и средни предприятия от следните отрасли:

 – Търговия на едро и дребно
 – Транспорт
 – Производство
 – Строителство
 – Земеделие
 – Сдружения с нестопанска цел

 

Работно време:
8:30 до 17:30

Адрес:

Our Address:

Стара Загора ул. 'Цар Иван Шишман 85

Telephone: