Счетоводна и консултантска къща SLZ е създадена да отговори на нуждата  от специализирани  и прецизни финансови и счетоводни услуги за бизнеса като неизбежна част от него. Убежденията на добрия счетоводител и данъчен консултант са заедно с ръководството да се грижи за планиране на приходите и разходите и за увеличение на печалбите, за намаляване на данъчната тежест, влагайки целия си придобит опит и способности.

Лиляна Русева - собственик и управител на Счетоводна къща SLZ

 

Създавайки нов имидж на счетоводна къща, ние работим като дистанционен счетоводен отдел на всяка една фирма и сме винаги на разположение на ръководството за решаване на различни казуси, с които сме се срещали в продължение на дълги години и те са ни донесли рутина и готови решения.

Счетоводна къща SLZ e oснована през 2000 г. като специализирано счетоводно предприятие по Закона за счетоводството. Развива се в областта на счетоводното обслужване и финансовият мениджмънт. Собственик и управител е Лиляна Русева с 30 години практически опит в сферата на счетоводствoто, финансовия контрол, данъци, консултантска дейност.

 

В логото на компанията SLZ Scientific Liberal Zone е заложена идеята целият работещ екип от счетоводители, прилагайки актуалното от законодателството, да предлага и творчески модели, да дава повече от това, което е в зоната на преките договорености. В духа на корпоративната култура целим да донесем ползи за развитието на всички фирми, които са се доверили да работят съвместно с нас.

Счетоводна къща SLZ обслужва български и чуждестранни фирми с разнообразна икономическа дейност

Имаме клиенти, с които работим от тяхното създаване и те се развиват успешно като големи фирми. Наред с тях, нашата счетоводна кантора не се разделя и с по-малките фирми и ги развива съобразно техните цели. За да носим полза за нашите настоящи и потенциални клиенти поемаме реална отговорност, за да бъдат гарантирани интересите им и да се възвръщат инвестициите им.

Икономически дейности, в които работим:

 • Производство на промишлени изделия, резервни части;
 • Производство на енергийни и био продукти;
 • Внос и износ с трети страни;
 • Сделки в Европейския съюз;
 • Дърводобив и свързани дейности;
 • Земеделие;
 • Търговия със зърно, комисионни услуги;
 • Строителство на жилищни и нежилищни сгради;
 • Сделки с недвижими имоти;
 • Транспортни и спедиторски услуги;
 • Заведения за хранене;
 • Медицинска практика;
 • Търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки;
 • Услуги с разнообразен характер

Счетоводна къща SLZ притежава сертификат по Международни счетоводни стандарти № 50/06.12.2002 г.

 

 

 

 

 

 

SLZ е модерна и динамична счетоводно-консултантска компания, в която ценим и реализираме новите идеи. Нашата цел е винаги насочена към постигане на дългосрочни, лоялни бизнес взаимоотношения, които допринасят за успеха на бизнеса на нашите клиенти, при взаимно уважение и конфиденциалност.

Счетоводна къща SLZ притежава сертификат по Международни счетоводни стандарти № 50/06.12.2002 г.

Нашата счетоводна кантора успешно реализира европейски проекти, свързани с ЕСФ.

Адрес:

Our Address:

Варна 9000 бул. Чаталджа 99, вх. Г, ет. 5

Telephone:

-