Светското училище в с.Върбина е създадено през 1924г. с 2 учители и 12 ученика. До 1947г. то е начално учили-ще и се помещава в старата сграда на джамията.

През 1947/1948 учебна година е открит V-ти клас, а през 1950/1951 учебна година е открит VI-ти клас.

Учебната 1951/1952 година е открит VII-ми клас. До 1962г. основно образование се завършва в VII-ми клас.

От 1962/1963 учебна година е открит VIII-ми клас и има две паралелки ученици. От тогава основно образование се завършва след завършен VIII-ми клас.

На 50-годишния юбилей, през май 1974 г., училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ – I степен.

От 1973/1974 учебна година училището става средно (ЕСПУ). От тогава се осъществява професионална и предпрофесионална подготовка с учениците от  IX-XI клас. За професията „Оператор в шевното производство“ училището разполага с 21 шевни машини „ПФАФФ“, 5-конечни и 3-конечни оверлози, китайски, японски и чешки шевни машини. За професията „оператор на металорежещи машини“ има добре обзаведени работилници с учебни и производствени стругове, бормашини, полуавтоматична механична ножовка, закалителна пещ, апарат за точкова заварка, модерна фрезова машина и други съоръжения и технически средства.

През 1998/1999 г. се открива професионална паралелка „Оператор в мебелното производство“.

През годините училището се разраства и като средищно училище събира ученици от околните села и махали.
Вследствие на демографските проблеми броят на учениците намалява и така до наше време, когато училището е средищно и защитено средно училище с 99 ученици, от които има пътуващи ученици от селата Студена, Равнил, Кориите, Букова поляна и Цирка. Те са разпределени в 10 паралелки: 4 в начален етап, 4 в прогимназиален етап и 2 в гимназиален. За учениците от начален и прогимназиален етап училището предлага целодневна организация на учебния процес.

За повече информация вижте летописната книга на СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Върбина

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с.Върбина, е едно от първите училища в страната, оборудвано с компютърна зала и мултимедиен кабинет. Училището разполага още с терминална зала и осъвременена библиотека. Училищната музейна сбирка, създадена от учители и ученици, разполага със стотици веществени паметници на бита и културата на хората от региона, събрани и грижливо съхранявани.

Училището ни е известно също и с певческите умения на поколения ученици в областта на родопските народни песни. Традиционно учениците показват високи резултати в НВО, олимпиади и състезания.

ПРИЕМ В VIII КЛАС

През учебната 2019/2020 година прием в VIII клас в СУ “Св. св. Кирил и Методий” – с Върбина, няма да се осъществява.

ПРИЕМ В V КЛАС

Заповед на Директора – план-прием в I и V клас за учебната 2020/2021 година

Download File


Училищен план-прием за 2020/2021 учебна година в V-ти клас:

 • Брой паралелки – 1;
 • Брой места – 26;

За всички ученици от I-ви до VII-ми клас се предвижда целодневна организация на учебния ден.

Училищна комисия, която приема заявления за прием в V-ти клас и извършва всички дейности по приема на учениците:

 • Мария Колева Василева – главен учител;
 • Новка Манчева Младенова
 • Инна Веселинова Николова
 • Весиха Джамилова Агушева
 • Садика Ахмедова Хаджимехмедова

Работно време на комисията по записване: от понеделник до петък – 8.00 – 17.00ч.
Място за записване: сградата на СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, III-ти етаж, 304 стая.
Телефон за контакт: 03035/22-78
е-mail: souvarbina@abv.bg

Необходими документи:

ПРИЕМ В I КЛАС

Заповед на Директора – план-прием в I и V клас за учебната 2020/2021 година

Download File


Училищен план-прием за 2020/2021 учебна година в I-ви клас:

 • Брой паралелки – 1;
 • Брой места – 22;

За всички ученици от I-ви до VII-ми клас се предвижда целодневна организация на учебния ден.

Училищна комисия, която приема заявления за прием в I-ви клас и извършва всички дейности по приема на учениците:

 • Мария Колева Василева – главен учител;
 • Новка Манчева Младенова
 • Инна Веселинова Николова
 • Весиха Джамилова Агушева
 • Садика Ахмедова Хаджимехмедова

Работно време на комисията по записване: от понеделник до петък – 8.00 – 17.00ч.
Място за записване: сградата на СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, III-ти етаж, 304 стая.
Телефон за контакт: 03035/22-78
е-mail: souvarbina@abv.bg

Необходими документи:

 • Заявление по образец до Директора на училището;
 • Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДРУГИ КЛАСОВЕ

Работно време на комисията по записване: от понеделник до петък – 8.00 – 17.00ч.
Място за записване: сградата на СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, III-ти етаж, 304 стая.

Необходими документи:

 • Заявление по образец до Директора на училището;
 • Оригинал на удостоверение за завършен клас/начален етап или свидетелство за основно образование.

Адрес:

Our Address:

СУ Св. св. Кирил и Методий - с. Върбина

Telephone: