АЛИА – 13 е утвърдена като уважавана компания в областта инжектирането на бетон и полагането на защитни покрития.

Услугите, които предлагаме се простират в следните области:

  • полимерни защитни и антикорозионни покрития;
  • възстановяване на бетонни и стоманобетонни елементи;
  • изработката на подови покрития, подходящи за различни видове промишленост: хранително-вкусова, химическа, текстилна, фармацевтична, здравеопазване, електроника, машиностроене и други;
  • изработка на защитни покрития за производствени помещения, хладилни камери, резервоари, басейни, пречиствателни инсталации и други;
  • изпълнение на хидроизолационни и топлоизолационни системи;
  • системи за запълване на пукнатини и фуги;
  • възстановяване на бетон;
  • инжектиране на бетон;
  • строителни изолации;
  • строителни лепила;

ЦЕЛИ НА КОМПАНИЯТА

Да разширим и затвърдим имиджа си на сериозен изпълнител на висококачествени строително-монтажни работи. Проектиране и разработване на строително-монтажни работи с прилагане на оптимални технологии и решения, с цел удовлетворяване изискванията на клиентите и надхвърляне на техните очаквания.

Създаване на още по-добри партньорски взаимоотношения с клиенти и доставчици.

ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

Подови покрития съобразени с Европейските стандарти.

ИНЖЕКТИРАНЕ НА БЕТОНИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ

Инжектирането на бетони е една от основните дейности на нашата фирма.

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Разполагаме с дългогодишен опит в изграждането на хидроизолационни системи.

СИСТЕМИ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И ЗАПЕЧАТВАНЕ ПУКНАТИНИ

Запълване и запечатване на температурно съсъхвателни фуги.

ДИАМАНТЕНО ШЛАЙФАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА НАСТИЛКИ

Възстановяване на увредени подови настилки от всякакъв вид.

 

Адрес:

Our Address:

София, кв. Враждебна, ул 23 №10

Telephone: