Фирма СФЕРА 2005 извършва проектиране на жилищни и обществени сгради, хотели, логистични центрове и малки предприятия, вертикални и хоризонтални складове за зърнени храни, укрепителни съоръжения за изкопи и части от вертикалната планировка, транспортни съоръжения.

Видът на конструкциите могат да бъдат стоманобетонни, стоманени, дървени и смесени.
Типът на изпълнение – монолитни или сглобяеми.

  • Проектиране на жилищни, обществени и производствени сгради; сгради и съоръжения за селското стопанство, в това число силози за зърно; подпорни стени; планове за безопасност и здраве и временна организация на движението; еднофамилни къщи, огради и басейни;
  • Технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти;
  • Технически експертизи, обследвания на сгради и съоръжения;
  • Изготвяне на технически паспорти на стари и нови сгради;
  • Изготвяне на проекти за укрепване на аварирали конструкции;
  • Предпроектни проучвания за инвестиционно проектиране;