Фирма „Цветан Иванов-2007“ ЕООД е създадена през 2007 г. Първоначално дейността на фирмата е насочена към осигуряване на тежкотоварен транспорт на инертни материали и строителни ремонти на сгради, апартаменти и къщи.

Фирма „Цветан Иванов-2007“ ЕООД извършва транспортни услуги при изграждането на лота на АМ „Тракия“ от Оризово до Стара Загора.

Впоследствие транспортният бранш отпадна от дейността на фиркмата, но продължава развитието си в областта на строителството, строителните ремонти и монтажните дейности.

От две години фирма „Цветан Иванов-2007“ ЕООД е член и на Камарата на строителите в България-Областно представителство в Стара Загора.

Фирма „Цветан Иванов-2007“ ЕООД притежава международни сертификати ISO за управление на качеството (ISO 9001:2015), за управление на здравето и безопасността при работа (ISO 45001:2018), както и за управление на околната среда (ISO 14001:2015). Работим в I, IV и V група III категория строежи, което означава, че извършва строителство и ремонт на обекти с обхват над 5000 кв. м РЗП.

Цветан Иванов

Адрес:

Our Address:

Стара Загора, ул. Света Троица 216

Telephone:
Web:

-