Предмет на дейност: Извършване и проектиране на строително-монтажни работи, сметосъбиране и сметоподдържане и експлоатация на жилищния фонд на общината, ямопочистване, производство на строителни разтвори и изделия, осъществяване на търговска дейност, меxанизация на транспортна дейност, строително-ремонтни услуги, даване под наем на строителни машини и съоръжения, строителство и продажба на жилищни, културно-битови и производствени обекти.

Адрес:

Our Address:

Малко Търново, ул. ТЪРНОВСКА КОМУНА 3

Telephone:
Email:

-

Web:

-