Контролтест” ООД е основана през 1995г. Тя е добре позната на Българския и международен пазар  с изпълняваните услуги в областта на разрушаващият и безразрушителен контрол на качеството за продукти, материали и съоръжения, диагностика и контрол на електрически уредби и съоръжения, както и технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/. От 2012 г. компанията е нотифициран орган за оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане съгласно директива 2010/35/ ЕС.

Контролтест” ООД е основана през 1995г. Тя е добре позната на Българския и международен пазар  с изпълняваните услуги в областта на разрушаващият и безразрушителен контрол на качеството за продукти, материали и съоръжения. Диагностика и контрол на електрически уредби и съоръжения, както и технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/. От 2012 г. компанията е нотифициран орган за оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане съгласно директива 2010/35/ EU

Централният офис на фирмата е разположен в столицата на Р.България – гр.София.
Фирмата има шест клона в Р.България, Македония и  Р.Хърватска  разположени както следва:
– Северна България – гр.Плевен , гр.Русе и гр.Враца
– Централна България – гр.Пловдив и гр.Стара Загора
– Източна България – гр.Бургас (КОНТРОЛТЕСТ– ГАМА ООД) -съвместна компания с Гама-ООД
– Р.Македония – гр.Скопие
– Р.Хърватска – гр.Загреб

НЕРАЗРУШАВАЩ КОНТРОЛ

BY: АВТОР 1

Неразрушаващите методи за контрол

Виж повече

МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ

BY: А.КАРИНКОВ

 

  1. Изпитване на опън
  2. Изпитване на натиск

 

Виж повече

КОНТРОЛ НА ЕЛ.ВЕЛИЧИНИ

BY: КОНТРОЛТЕСТ

Контрол на ел.величини до 1000V

Виж повече

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКЦИИ

BY: CONTROLTEST LTD.

Технически Инспекции и Супервайзерски контрол

Виж повече

 

НАДЗОР НА СПО

BY: CONTROLTEST LTD.

Надзор на съоръжения с повишена опасност

Виж повече

 

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

BY: CONTROLTEST LTD.

Контролтест” ООД е Нотифициран от Европейската комисия орган за оценяване на съответствието с регистрационен № NB 2413 както следва :​​

Виж повече

Проекти:

ГАЗОПРОВОДИ

BY: КОНТРОЛТЕСТ

Газопроводи и нефтопроводи/нефтопродуктопроводи и оборудване – безразрушителен контрол/радиография и ултразвукова дефектоскопия/„Умран стил пайп” АД Турция ;
“Tubemeuse Industries” JSCo Белгия;
„Петреко” Англия &ndash…

Виж повече

НАПРЕЖЕНИЕ

BY: CONTROLTEST

kratyk tekst

Виж повече

ТОПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ – TEЦ

BY: ADMIN

неразрушаващ и разрушаващ контрол , металографски анализ, хим.анализ на тръбопроводи, котли, паропрегреватели, парни и водни турбини, цилиндрични метални резервоари, разпределителни тръбопроводи в

Виж повече

РЕЗЕРВОАРИ

BY: ADMIN

Резервоари стоманени метални цилиндрични за съхранение на нефтопродукти и резервоари под налягане

Виж повече

ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

BY: ADMIN

Повдигателни съоръжения – ел.замервания, незразрушителен контрол и разрушителен контрол

Виж повече

МАШИНОСТРОЕНЕ И МИННА ИНДУСТРИЯ

BY: ADMIN

Химическо машиностроене и минна индустрия – неразрушаващ и разрушаващ контрол

Виж повече

ВЪЖЕНИ ЛИНИИ И СКИ ВЛЕКОВЕ

BY: ADMIN

Въжени линии и ски влекове – неразрушаващ контрол и контрол на въжета

Виж повече

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

BY: ADMIN

Метални конструкции

Виж повече

ИНСПЕКЦИИ

BY: ADMIN

Инспекции

Виж повече

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СПО

BY: ADMIN

Технически надзор на оборудване под налягане, обикновени съдове, съдове под налягане и повдигателни съоръжения на

Виж повече

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

BY: ADMIN

Оценяване на съответствието на
ТРЕD – 2010/35/ EU
РЕD – 2014/68/ EU

Виж повече

ДРУГИ

BY: ADMIN

Антики

Виж повече

Opening Hours

Monday

8.30 до 17.0

Tuesday

8.30 до 17.0

Wednesday

8.30 до 17.0

Thursday

8.30 до 17.0

Friday

8.30 до 17.0

Saturday

Почивен ден

Sunday

Почивен ден

Адрес:

Our Address:

София бул. Асен Йорданов №12

Telephone: