При разработка на всеки проект ние предлагаме на клиентите си надеждносткомфорт и ефективност. Правим това с убеждението, че въвеждането на нови енергоспестяващи технологии създава не само конкурентно предимство и по-голяма полза за клиента, но е благоприятно също за околната среда. Това Ви дава сигурност за дългосрочно партньорство и обслужване, на което можете да разчитате.

Топлината е основна потребност на човека, но различните хора имат индивидуални потребности от топлина. Именно за това разработваме отоплителни системи, които са толкова разнообразни, колкото са и Вашите желания. Ние предлагаме отопление и топла вода за всяко жилище и всяка потребност, индивидуално решение за Вашия личен комфорт.

 

С какво ще Ви помогнем

Битова и промишлена газификация

Цялостен инженеринг

Инсталации за отопление в Бургас

Технчески консултации

Доставка и монтаж оборудване

Консултации за кредит Енергийна ефективност

 

УСЛУГИ

Битова и промишлена газификация

Цялостен инженеринг

Пълен инженеринг включващ проектиране, доставка и монтаж на високо качествени продукти от немски, български и италиански производители

Изграждане на инсталации и сервиз

Изграждане на газова, отоплителна и слънчева инсталация, подово отопление, гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване

Технически консултации

Технически консултации, оформяне и придвижване на проектна и изпълнителска документация

Доставка и монтаж оборудване

Консултации за кредит Енергийна ефективност

Консултации и подготвяне на документи за кандидатстване за кредит Енергийна ефективност и проект „Дезире“, предоставящи ползване на безвъзмездна помощ в размер на 20% от направените разходи.

 

 

ПРОДУКТИ

Адрес:

Our Address:

Бургас, ул. Васил Левски 64