Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Сердика / МБПЛР „Сердика” / отвори  врати през 2014 година и се ползва с голямо доверие от пациентите,

МБПЛР Сердика е част от веригата болници и медицински центрове „Сердика”, стартирали дейността си преди повече от 20 години.

Дейността на МБПЛР Сердика има за цел възстановяване на функциите и подобряване на движенията, необходими за ежедневния живот на пациентите.

Дейността е концентрирана към възстановителна фаза за индивидуална рехабилитационна програма за всеки пациент с цел превенция от залежаване и завръщане в обществото и дома в отлично здраве.

За всеки един пациент осигуряваме следните 24 – часови часови специализирани грижи и наблюдение.

ЛЕКАРСКИ ГРИЖИ

 Много често, особено при по-възрастни пациенти, основното заболяване е придружено от много други съпътстващи такива, което поражда необходимост от широка палитра знания и опит. Единствено в „Сердика” можете да разчитате на обслужване от екип лекари, експерти в над десет различни области, които визитират всеки един пациент по предварително зададен график.

 Всеки ден за нашите пациенти се грижат специалисти в областите кардиология, ортопедия, неврология, хирургия, акушерство и гинекология, онкология, физикална и рехабилитационна медицина, вътрешни болести, психиатрия, медицинска лаборатория и други.


 РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ГРИЖИ И ЕЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ

 Неочакван инцидент в живота на човек може да доведе до значителни промени, свързани с неспособността му да изпълнява елементарни на пръв поглед ежедневни дейности. Основният критерий, по който отчитаме нашата ефективност, е до каква степен (в проценти) пациентите ни успяват да възобновят своята двигателна и функционална независимост.

 Разполагаме с най-високотехнологично оборудваната база, в която над 25 специалисти, обучени по международен стандарт, полагат усилия за възстановяването на нашите пациенти. Само в „Сердика” предоставяме експертна рехабилитация над 10 часа седмично.

 Над 88 000 рехабилитационни процедури годишно в областта рехабилитация и кинезитерапия

 2000 + рехабилитирани пациенти – 2018 година

 82 % подобрение

24 дневен престой.


 СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ

В нашия екип участват над 25 квалифицирани медицински сестри, които винаги са на разположение при необходимост. Ежедневно следят общото състояние на пациентите (измерване на телесна температура и кръвно налягане) и графика за прием на лекарства. Осигуряват на тежко болните хранене, а също и превенция и обработка на декубитални рани. Знаят как да реагират във всяка ситуация и своевременно информират лекуващия лекар или рехабилитатор при настъпила промяна. Отдадени на професията си, нашите медицински сестри отделят особено внимание и на психо-емоционалното състояние на пациентите и техните близки.

С цел да усъвършенстваме резултатите от полаганите грижи въведохме т. нар. “Здравна информационна система”, където се отбелязва всяка една извършена процедура през деня.

 25 медицински сестри

24/7 денонощно наблюдение

 Над 90 000 + лекарствени приема годишно

 144 000 + сестрински и болногледачески процедури


 САНИТАРНИ/БОЛНОГЛЕДАЧИ

 Болногледачите са неразделна част от нашия екип, тъй като имат най-тясна връзка с пациента. Ежедневно се грижат за личните потребности на всеки – тоалет, хранене, разходки. Осигуряват превенция срещу декубитални рани. Сменят спалното бельо в стаите и дезинфекцират леглата и дюшеците. Обучени са как да постъпят правилно във всяка ситуация. Усилията им в най-голяма степен са насочени към качествено обслужване както на физическия, така и на психически комфорт на пациента.

 2 часа на ден грижи

48 часа средно месечно специализирани грижи за 1 пациент

48 000 + часа специализирани грижи годишно

144 000 + сестрински и болногледачески процедури

ПАКЕТИ

Адрес:

Our Address:

л. „Монтевидео“ 21А, 1618 ж.к. Овча купел 2, София

Telephone: