Природонаучният музей при биосферен резерват Сребърна” се намира в северната част на село Сребърна. В него са изложени препарирани екземпляри на обитатели на резервата, много снимки и информационни материали за растителните и животинските видове.

Музеят притежава наблюдателен пункт, от който чрез телескопи и бинокли могат да се наблюдават птиците в резервата. В сърцето на езерото е поставена видеокамера, чрез която се наблюдават местата където гнездят пеликаните. Чрез видеовръзка картината и звуците се излъчват на екран в музея.

Музеят е част от Биосферен резерват “Сребърна” и се намира във ведомството на Министерството на околната среда и водите. Открит е през 1983 г. Част от комплекса е и екологичната станция на БАН. Музеят поддържа експозиция от препарирани птици – обитатели на резервата.

От музея могат да се наблюдават птиците в резервата. Поставена е видеокамера в сърцето на блатото, където гнездят пеликаните, и чрез видеовръзка картината и звуците се предават на екран в музея. Около резервата е направена екопътека, като на известно разстояние по нея са построени беседки за отмора и наблюдателни площадки, откъдето могат да се наблюдават птиците.

 

Възрастни – 5.00 лв.; учащи, студенти и пенсионери – 1.00 лв.; беседа – 6.00 лв.

Работно Време:

01.04 – 31.09:
8:00 – 18:00 ч.
Без почивен ден

1.10 – 31.03:
Понеделник – петък:
8:00 – 16:00 ч.

Телефон:

08677/ 24 69

Адрес:

Our Address:

ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ СРЕБЪРНА

Telephone:
Web:

-