Адвокат Юрий Митев предлага адвокатски услуги.

Правни съвети и консултации дава в кантората си в град Добрич.

Член е на Адвокатска колегия Добрич и Испанската Адвокатска колегия.

УСЛУГИ:

 • Търговско право;
 • Семейно право ;
 • Наследствено право ;
 • Процесуално право ;
 • Наказателно право ;
 • Данъчно право ;
 • Административно право ;
 • Вещно право ;
 • Гражданско право ;
 • Европейско право ;
 • Осигурително право ;
 • Трудово право ;
 • Финансово право ;
 • Банково право ;
 • Интелектуална собственост ;
 • Конституционно право ;
 • Облигационно право и обезщетения;
 • Застрахователно право;
 • Екологично право ;
 • Морско право;
 • Представителство пред арбитраж;

Адрес:

Our Address:

Добрич, ул. Независимост 14, ет. 5, офис 504

Telephone:
Web:

-