ППЗК ДОВЕРИЕ е производствено потребителна земеделска кооперация, която се занимава с производство, преработка и реализация на животинска продукция, както и на земеделска продукция.

Стапанската си дейност извършва върху арендувани /наети/ земи.

Организацията предлага качествени крайни продукти благодарение на:

  • квалифициран екип от агрономи,
  • качествени семена, препарати и торове,
  • модерна селскостопанска техника.

Кооперацията гарантира за производството на висококачествена продукция, което се дължи на ежедневни грижи и внимателна обработка на земеделските земи.

Адрес:

Our Address:

с. Воден, ул. Кооперативна 1

Telephone:
Web:

-