Във връзка с прилагане на Решение № 136/16.04.2020г. на Столичния общински съвет, „Пазари Север“ ЕАД е създало следната организация за получаване и разглеждане на декларациите, подадени от наемателите.

Наемателите представят декларацията и документите

  • за м. март и април 2020 г. – в срок до 11 май 2020 г. вкл.;
  • за м. май 2020 г. – в срок до 10 юни 2020 г. вкл.;

about-us-market

Декларацията и документите към нея се подават в офиса, към който е пазарната площадка с наетия обект и/или имот.

За всеки нает обект и/или имот се подава отделен комплект документи.

Всеки наемател, който не е подал декларация и документи в горните срокове, може да ги подаде и те ще бъдат приети и ще бъдат разгледани през следващия период.

Сроковете са определени с цел яснота и добра организация при разглеждането на декларациите и документите и тяхното утвърждаване.

Комисията разглежда по същество приетите декларации от наемателите в сроковете, определени от Съвета на директорите и изготвя протокол за всяка пазарна площадка поотделно и го представя на изпълнителния директор.

  • за м. март  и април 2020 г. – до 20 май 2020 г. вкл.;
  • за м. май 2020 г. – до 22 юни 2020 г. вкл.;

В случай, че не са изпълнени изискванията на СОС – документите за посочения период не се разглеждат. Решението на комисията се записва в протокола ведно с мотивите.

Изпълнителният директор докладва протоколите пред Съвета на директорите в срок от 3 (три) дни след тяхното представяне

Протоколите се утвърждават от изпълнителния директор след решение на Съвета на директорите на „Пазари Север“ ЕАД.

“Пазари Север” ЕАД е търговско дружество, регистрирано съгласно нормите на Търговския Закон. Капиталът на дружеството е 100% собственост на Столична Община. Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, който се назначава по решение на Столичен Общински Съвет.

През 2006 г. дружеството, с предишно наименование „Пазари Оборище” ЕАД пое активите и пасивите на „Пазари Младост” ЕАД и „Пазари Невен” ЕАД, които дружества са прекратени без ликвидация чрез вписването им в „Пазари Оборище” ЕАД.
Броят на стопанисваните от нас площадки определя и начина ни на работа, който изисква постоянна комуникация между служителите, както и ежедневното обикаляне за такси, които се събират на място.

Офис Младост »

Пазар “Дружба-1”

Пазар “Дружба-2”

Пазар “Младост-1”

Пазар “Младост-1A”

Пазар “Младост-4”

Пазар “Горубляне”

 

Офис Надежда »

Пазар “Хан Кубрат”

Пазар “Толстой”

Пазар “Нови Искър”

Пазар “Връбница”

Пазар “Орландовци”

Пазар “Никола Жеков”

Пазар на Цветята

Паркинг “Царевец”

 

Офис Овча Купел »

Пазар “Овча купел-1”

Пазар “Овча купел-2”

 

Офис Подуяне »

Пазар “Герена”

Пазар “Хаджи Димитър”

Пазар “Баба Вида”

Пазар “Подуяне”

Пазар “Александър Невски”

Пазар “Бански”

 

Офис Ботунец »

Пазар “Ботунец”

Пазар “Долни Богров”

Конкурси

ТЕКУЩИ КОНКУРСИ

ОБЯВЛЕНИЕ/06.04.2020

„ПАЗАРИ СЕВЕР” ЕАД обявява:

  1. Класираните на второ място кандидати от Конкурс №1/2020

ОБЯВЛЕНИЕ/27.03.2020

„ПАЗАРИ СЕВЕР” ЕАД обявява:

  1. Класираните на първо място кандидати от Конкурс №1/2020
  2. Класираните на първо място кандидати от Конкурс №2/2020
  3. Класираните на първо място кандидати от Конкурс №3/2020
  4. Класираните на първо място кандидати от Конкурс №4/2020
  5. Класираните на първо място кандидати от Конкурс №5/2020

 

Адрес:

Our Address:

София, ж.к. „Суха река”, бл.18

Telephone: