МВП Секюрити е фирма, която разполага със собствени сили за реагиране, обучени, въоръжени и снабдени с всички необходими средства за осъществяване на професионална охрана.

Екипът ни е сформиран от служители, преминали тест за професионални умения, имащи опит и квалификация за извършване специфичната дейност на фирмата. Високото качество в охранителната дейност, коректността към възложителя и тясното взаимодействие с органите на МВР я правят предпочитан и желан партньор. Физическата охрана се извършва от служители с познания и опит в спецификата на дейността. Всички охранители са преминали физически и психологически тестове, както и тренировъчни курсове по оказване на първа помощ, пожарогасене, опазване сигурността при екстремни условия и действия при терористична атака. Фирмата осъществява и персонална охрана ( високо квалифицирана ) на VIP личности и събития. МВП Секюрити има Разрешение за извършване на частна охранителна дейност № 1343 от 17. 11. 2008 г. Непрекъснато подобряваме своя професионализъм, благодарение на натрупания опит и непрекъснатата връзка с новостите в областа на охранителната техника и охраната.

Адрес:

Our Address:

София, ул. Хризантема 15, ет. 2

Telephone:

-