Образователното дело в Търнава съществува вече 175 години. То води началото си от 1837 с откриване на килийно училище. Прогимназиален етап на училището е открит през 1921 год. От 2009 училището обединява начален и прогимназиален етап като ОУ „Христо Ботев” в две изцяло обновени сгради. До момента основно образование в него са завършили над 4000 ученици.

За обучението и възпитанието на децата в ОУ „Христо Ботев”, с. Търнава се грижи високо квалифициран екип от:
–    директор
–    единадесет начални учители
–    седем прогимназиални учители
–    двама ресурсни учители
–    психолог
Всички учители са с висше образование, а десет от тях и с професионално-квалификационна степен.
•    От 2010-2011 учебна година училището предлага целодневно обучение за учениците от начален етап. За целта са оборудвани зали за занимания по интереси и уютна столова.
•    Всяка класна стая в училището е оборудвана с компютър и връзка с интернет. На разположение на преподавателите са три мултимедии за предлагане на иновативни методи в обучението.
Компютърният кабинет е на разположение на учениците  целодневно.
•    Училището предлага ежегодно минимум шест форми за СИП – танци, театър, художествено слово, приложни изкуства, фолклор, краезнание.
•    Вече 10 години се списва училищния  вестник „Мечтател”, който излиза ежемесечно.Негови редактори са ученици.
•    Работят активно и формите по проекта „Успех” – Млад журналист, Музикално студио „Дъга”, Английски език, Ботевци, Млад приложник, Клуб „ Млад предприемач”.
•    Работата с деца със СОП се подпомага от ресурсни учители и психолог. Има добре оборудван кабинет.
•    Училището осигурява подготовка и участие на учениците в олимпиади, конкурси, състезания на общинско,национално и международно ниво. Често пъти нашите ученици се връщат като победители.
•    Училището има разработени собствени проекти и участва като партньор по други.
•    Ежегодно се организират екскурзии в страната с цел опознаване на Родината. Всяко лято наши ученици и учители летуват на море.
Животът в училище е много богат, изпълнен с разнообразни мероприятия. Грижата за децата е приоритет за всички. В училището водещи са отговорността, доверието и компетентността. ОУ „Христо Ботев”, с. Търнава винаги се е славило с традициите си в образованието, с кадрите, които са излизали от него и са намирали успешна реализация в различни области на живота.

 

ДОКУМЕНТИ

Инфо_Признаване_от_чужбина

Инфо_Приемане_и_преместване_на_ученици

Инфо_Валидиране

Адрес:

Our Address:

с.Търнава, ул. Димитър Благоев 44

Telephone: