Нашето прекрасно училище се намира в един от най-живописните градове в Южна България, отстоящ на 18 км южно от град Пловдив, в полите на красивата и величествена Родопа планина.
То е едно от най-младите училища в града ни, но се ползва със заслужен авторитет в Асеновград и областта.
Предпоставка за отличните резултати на възпитаниците на учебното заведение е високата професионална и педагогическа подготовка на учителите:

• всички са с висше образование • 5 са защитили І ПКС • 9 са с ІІ ПКС • 5 са с ІІІ ПКС • 2 с V ПКС

Гордост за училището са първите места в олимпиади, конкурси, изложби, състезания – плод на задълбочената учебно-възпитателна работа на преподавателите.

13 януари 1972 година – Откриване на новата училищна сграда, предоставена на училището с решение на ГНС – Асеновград от м. септември 1971 година Директор на училището е Иван Николов Анастасов.
15 януари 1973 година – Училище Ангел Кънчев е предложено за базово училище. Въведена е и полуинтернатна форма на обучение.
Учебната 1973/1974 година – Окръжен отдел Народна просвета определя училище Ангел Кънчев за базово. С решение на МНП учениците от базовите училища започват занятия на 12. ІХ.
Учебната 1975/1976 година – Училище Ангел Кънчев преминава на целодневен режим на обучение. Оборудвани са спални помещения. І, ІІ, ІІІ клас се обучават по нови учебни програми.
Февруари 1978 година – Открита е училищната библиотека.
1 януари 1979 година – Поради смъртта на директора Иван Анастасов за нов директор е назначена Мария Димитрова Панайотова.
Учебната 1979/1980 година – Вместо родителски комитети в училището е изградено училищно настоятелство.
Февруари 1980 година – Внедрява се методиката на сдвоените уроци и целодневна организация на училищния режим под ръководството на ИУУ – град Стара Загора.
2 юни 1981 година – Тържествено откриване на барелефа на Ангел Кънчев със средства събрани от децата в училището.
Учебната 1981/82 година – Колективът на училище Анг. Кънчев е награден от Окръжната комисия по съревнованието със званието Колектив – първенец в съревнованието и парична награда от 300 лв.
16. ХІ. 1983 година – Училище А. Кънчев е удостоено със званието Колектив – първенец в съревнованието, грамота и парична награда от 700 лв.
Учебната 1984/85 година – В училището гостува японска просветна делегация. В нея участват 26 директори и учители от префектура Кагава – Япония.
31 май 1989 година – С решение № 33 на Общинския съвет начално училище Ангел Кънчев се преобразува в основно училище от 1 септември 1989 година.
12. ХІІ. 1991 година – За срок от 6 месеца за изпълняващ длъжността директор е избрана Величка Палазова – преподавател по математика.
м. май 1992 година – За директор на училището е назначена Елена Славкова – преподавател по математика и физика.
12. 07. 1995 година – За директор на ОУ Ангел Кънчев след проведен конкурс е назначен Иван Стефанов Костадинов – преподавател по български език и литература.
07. 06. 1996 година – Ден на приятелството! Такъв ще остане в спомените на всички учители от ОУ Ангел Кънчев – Асеновград и СОУ Христо Никифоров – Ловеч.
26. 04. 2000 година – Решение на Педагогическия съвет за въвеждане на ранното чуждоезиково обучение през учебната 2000/2001 година.
26. 05. 2000 година – Истински празник на поезията! Ирина Иванова – детски учител в училището, издава първата си стихосбирка.
05. 12. 2002 година – По проекта Едам – Асеновград – Холандия получихме хуманитарна помощ /компютри, принтери, копирна машина, хартия, играчки и др./.
18. 05. 2004 година – Г-жа Елена Славкова, дългогодишен преподавател по математика в училището издава своята първа книга Шарено кълбо – сборник от детски стихове.
20. 05. 2004 година – Поставя се началото на една нова традиция в училището. Ежегодно в навечерието на празника 24 май се провежда ученическо състезание под надслов На стола на знанието.
19. 01. 2005 година – По инициатива на ученическия парламент се проведе кампания за набиране на парични средства в помощ на пострадалите деца в Азия.
19. 05. 2005 година – Г-жа Елена Славкова издава своята втора стихосбирка Прошка.
29. 05. 2005 година – Годишни номинации – 2005 в начален курс. Една нова изява на учениците от начален курс, която се провежда всяка година и се превръща в традиция.
Учебната 2006/2007 година – Учениците от шестите класове започват издаването на училищен вестник Истината под ръководството на г-жа Диана Пеева.
20. 06. 2007 година – Училището освещава новото си училищно знаме.

 

Адрес:

Our Address:

Асеновград, Асеновград, ул. Калоян 1

Telephone:

-