Общинско предприятие “Общински пазари” е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. на Общински съвет – Пловдив с наименование “Общински пазари и тържища”, на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 187 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 12 от 02.07.1997 година.

Адресът на управление на Предприятието е ул. “Ангел Кънчев” № 3, гр. Пловдив.

Предприятието е създадено с цел ефективно използване и поддържане на пазари.

Предприятието има за предмет следните дейности:

– Организиране, експлоатация и поддържане на общинските пазари за селскостопански и промишлени стоки на територията на Община Пловдив;

– Организиране и провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на общинско имущество – частна общинска собственост, свързано с дейността на общинското предприятие със Заповед на Кмета на Община Пловдив;

– Съпътстващи услуги, транспортна дейност, както и всички други стопански дейности, които не са изрично забранени от закона.

Списък на общинските пазари, стопанисвани от ОП “ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” гр. Пловдив

Пазари за плодове и зеленчуци:

  • Четвъртък пазар – до пл. „Съединение”;
  • Пазар Гребна база – район “Западен” , до парк “Отдих и култура”.
  • Понеделник пазар – район Централен, пл. Понеделник пазар;
  • Пазар „Тракия 1” – район „Тракия”, до Хлебозавода;
  • Пазар „Тракия 2” – район „Тракия”, до Католическата църква;
  • Пазар „Олга Скобелева”, район Източен,
    ул. „Босилек” – ул. „Вратцата”;
  • Пазар „Чайка” – район Източен, до ВСИ – „Мак Доналдс”;
Пазари за цветя:

  • Пазар Гробищен парк – район Централен, до Централни гробища;

Новини

Адрес:

Our Address:

Пловдив, ул. Ангел Кънчев № 3

Telephone:
Email: