Гулянци е наследник на античен каструм, възникнал на левия бряг на р. Утус /тракийско наименование на р. Вит/, като крайпътна станция на крайдунавския римски път от запад към изток.

Турците кръщават селището Гюлян /роза/ заради белите и алени трендафили, отрупвали дворовете и околностите му. С течение на времето наименованието се трансформирало в Гюлянде, Гюлянци до сегашното Гулянци.

На 4 септември 1974 г. с Указ № 1942 на Държавния съвет на Народна Република България, Гулянци е обявен за град. Сбъдва се отколешната мечта на поколения, които с труда си изграждаха и оформяха Гулянци от едно малко селце в добре развито българско село от градски тип.

Община Гулянци включва 12 населени места – гр. Гулянци и селата Брест, Гиген, Искър, Дъбован, Загражден, Д.Вит, Сомовит, Милковица, Ленково, Шияково, Крета.

По данни на НСИ към февруари 2011 година населението на общината е 12 336 души.

DSC04838 Дъбован Сомовит

Гулянци –  територия  70,079 км2; 3207 жители

Брест –  територия 80,803 км2; 2048  жители

Гиген –  територия 65,605 км2;  1984 жители

Милковица – територия 46,559 км2; 1747 жители

Сомовит – територия 24,689 км2; 643 жители

Долни Вит – територия 18,759 км2; 517 жители

Дъбован – територия 34,543 км2; 510 жители

Загражден – територия 29,135 км2; 373 жители

Ленково – територия 38,235 км2; 384  жители

Шияково – територия 11,566 км2; 344  жители

Искър – територия 23,752 км2;  286 жители

Крета – територия 15,476 км2; 293  жители

Кмет

Лъчезар Яков КМЕТ

Лъчезар Яков

Кмет на община Гулянци за мандат 2019 – 2023 г.

Роден на 21.10.1966 г.

  Семеен с две деца.

Култура

1138

 

Общината разполага с читалища във всяко кметство и Гулянци. Изградените художествени самодейни състави осъществяват богата художествено творческа дейност.

Забележителни и многобройни са изявите на танцовите състави при читалища „П.Р.Славейков“ Гулянци и читалище „Искра „с. Гиген, групите за автентичен фолклор, групите за стари градски песни, театралните колективи.

Фондът на читалищните библиотеки наброява 97883 тома литература /художествена, научна, техническа и други/.

 

Church_Saint_Petka,_Brest,_Bulgaria

Културно и архитектурно наследство

Общо на територията на Община Гулянци се намират 24 обекта, обявени за архитектурни паметници на културата. Те са разпределени в гр. Гулянци и 8 села от общината.

Най-значимият обект на територията на общината е археологическия резерват „Улпия Ескус“. Той е обявен за паметник на културата с национално значение с решение, обнародвано в Държавен вестник бр. 88 от 1965 г. с разпореждане № 37 от 21 ноември 2001 г.
Резерватът е с територия 507 016 кв.м. и охранителна зона от 2 420 189 кв. м.

 

Адрес:

Our Address:

Община Гулянци

Telephone: