Община Горна Малина е част от Софийска област и  се намира  на 31 km източно от столицата гр. София – важен фактор, предопределил развитието ѝ през последните години. Разположена е на площ 336,3 km2 в централната част на Западна България. Простира се между билото на Стара планина на север и Средна гора на юг. Граничи с общините Ботевград, Правец, Етрополе, Елин Пелин и Мирково.

Общински център е с. Горна Малина.

Общината е съставена от 14 села: Априлово, Байлово, Белопопци, Гайтанево, Горна Малина, Горно Камарци, Долна Малина, Долно Камарци, Макоцево, Негушево,  Осойца, Саранци, Стъргел и Чеканчево с общо население 5172 жители с постоянен адрес и 6788 жители с настоящ адрес (по данни на ГРАО към 05.02.2018 г.).

Обособени са две вилни зони към селата Долно Камарци и Осойца.

За местностите „Овчо бърдо” край с. Макоцево, „Киси кория” и „Минков трап” – с. Долно Камарци и „Мангулски дол” – с. Гайтанево са одобрени планове на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени за ползване от граждани въз основа на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Голяма част от тези имоти са застроени до 1 януари 1991 г.

 

Общински съвет

Управлението на Община Горна Малина се осъществява от законодателен орган – Общински съвет и изпълнителен орган – Кмет.
Общинският съвет е колективен изборен орган, който определя общинската политика за развитие, наблюдава и контролира нейното развитие.
Общинските съветници се избират по пропорционална система, а кметът се избира мажоритарно.
 Изборите за общински съветници и кмет и се провеждат на всеки 4 години, чрез общ демократичен и пряк вот с тайно гласуване.
НАСЕЛЕНИ МЕСТА КМЕТ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ТЕЛЕФОН
с. Априлово АТАНАС ВЛАДОВ aprilovo@gornamalina.eu 0884301635
с. Байлово БОЙКО НЕДЕЛЧЕВ baylovo@gornamalina.eu 0889703060
с. Белопопци СТЕФАН СТЕФАНОВ belopopci@gornamalina.eu 0876505678
с. Гайтанево СИЛВИЯ ТОДОРОВА gaytanevo@gornamalina.eu 0876505695
с. Горна Малина ИНЖ.  АНГЕЛ ЖИЛАНОВ gmalina@abv.bg 0887805895
с. Горно Камарци РАДОЙ ИВАНОВ gorno.kamarci@gornamalina.eu 0884301634
с.  Долна Малина МОНИКА НИКОЛОВА
dolna.malina@gornamalina.eu 0876505745
с.  Долно Камарци НИКОЛА ГОСТЕВ dolno.kamarci@gornamalina.eu 0889205809
с. Макоцево НИКОЛА ПЕТРОВ makocevo@gornamalina.eu 0876505741
с. Негушево ПЕНКО ПЕНКОВ negushevo@gornamalina.eu 0889014290
с. Осойца ХРИСТИНА ХРИСТОВА
osoyca@gornamalina.eu 0889711899
с. Саранци МИЛКА ТАСКОВА saranci@gornamalina.eu 0885999852
с. Стъргел МАРИЯ ИВАНОВА
sturgel@gornamalina.eu 0889010735
с. Чеканчево КАТЯ ДИМИТРОВА chekanchevo@gornamalina.eu 0889705689

Адрес:

Our Address:

Горна Малина 2131, площад „Родолюбие“ № 1

Telephone: