Добре дошли в Родопите, в планината, за която големият български поет Иван Вазов казва, че който не е видял Родопите не е видял България, тази планина в неговите представи наподобява развълнувано каменно море.

Там, между каменните вълни, ще откриете запазено като безценни перли майсторството на родопчани, пренесено от вековете и съхранено за бъдещето.Планината и нейните обитатели ще ви очароват и ще ви връщат към себе си с гостоприемството, с аромата от дъхавите гозби и невероятните картини, изваяни от природата.

12

В сърцето на тази планина – море е скътана община Баните. В северната й част планинската верига издига гордо снагата си до 2001 м. с върховете Преспа и Свобода и обширното пасище Каракулас. На юг склоновете се снишават, за да преминат в море от по-ниски върхове и хълмове с широки заоблени била, обрасли с красиви борови и широколистни гори. Редом с тях са се ширнали зелени ливади, пасища и горски поляни, покрити с шарен килим от уханни цветя. Доловете се огласят от ромона на пенливи, бързоструйни потоци, в които водата неуморно скача от многобройни прагове. В подножието на склоновете блика лековита минерална вода, за да дарява здраве и радост на хората. А в най-ниското река Малка Арда кротко се стели и събира водите на планинските рекички и ручеи,за да ги влее в река Арда. Този дивен кът от България, пленява с прелестта на пейзажа си. Тук всеки камък е легенда, шепотът на всяко дърво – предание за отколешни времена, ромонът на всеки бистроструен поток – песенен звън.

  Име: Павлин Белчев
  Дата на раждане:
  Адрес:
  Телефон:
  E-mail: banite@banite.egov.bg

  Приемнo време: от Понеделник до Петък

ПРОЕКТ НА Програма за развитие на община Баните 2019-2023 година – публикувано на 16.12.2019 г.

Кратка информация

Колекция от 50 филма за историческото наследство и забележителности в община Баните

Карта на Баните

КМЕТСВА:

Кметство Вишнево; Кметски наместник – Бистра Топалова; сл.тел.: 087 7 114649

Кметство Вълчан дол; Кметски наместник – Едита Текьова, сл.тел.: 088 5 839085

Кметство Гълъбово; Кмет – Маруся Караасенова; сл.тел.: 087 9 156795

Кметство Давидково; Кмет – Севда Чолакова; сл.тел.: 088 7 444606

Кметство Дрянка; Кметски наместник – Магдалена Малинова; сл.тел.: 087 7 289058

метство Загражден; Кметски наместник – Венета Хитова; сл.тел.: 088 6 518803

Кметство Малка Арда; Кметски наместник – Митко Шехов; сл.тел.: 088 9 963095

Кметство Оряховец; Кмет – Карамфил Шуменски; сл.тел.: 088 6 673080

Кметство Стърница; Кметски наместник – Емил Хаджиев; сл.тел.: 088 8 993132

Кметство Босилково; Изпълнението на функциите по административно обслужване и благоустрояване се извършват от кмета на с.Давидково – Севда Чолакова, сл.тел.: 088 7 444606

Кметство Глогино; Кметски наместник – Бинка Терзиева; сл.тел.: 088 9 851136

Кметство Две тополи; Изпълнението на функциите по административно обслужване и благоустрояване се извършват от кметски наместник на с.Загражден – Венета Хитова; сл.тел.: 088 6 518803

Кметство Дебеляново; Изпълнението на функциите по административно обслужване и благоустрояване се извършват от кмета на с.Давидково – Севда Чолакова; сл.тел.: 088 7 44460

Кметство Кръстатица; Изпълнението на функциите по административно обслужване и по благоустрояване се извършва от кмета на с.Оряховец – Карамфил Шуменски; сл.тел.: 088 6 673080

Кметствто Малко Крушево; Изпълнението на функциите по административно обслужване и благоустрояване се извършват от кметски наместник на с.Загражден – Венета Хитова, сл.тел.: 088 6 518803

Кметство Планинско; Изпълнението на функциите по административно обслужване и благоустрояване се извършват от кметски наместник на с.Загражден – Венета Хитова, сл.тел.: 088 6 518803

Кметство Рибен дол; Изпълнението на функциите по административно обслужване и благоустрояване се извършват от кметски наместник на с.Загражден – Венета Хитова, сл.тел.: 088 6 518803

Кметство Сливка; Изпълнението на функциите по административно обслужване и благоустрояване се извършват от кмета на с.Гълъбово – Маруся Караасенова; сл.тел.: 087 9 156 795

Кметство Треве; Изпълнението на функциите по административно обслужване и благоустрояване се извършват от кметски наместник на с.Вишнево – Бистра Топалова; сл.тел.: 087 7 114649

Адрес:

Our Address:

с.Баните, област Смолян ул.Стефан Стамболов №3,

Telephone: