Кмет на Община Козлодуй

Маринела Николова

Родом е от Козлодуй.
Завършва с отличие магистратура по „Счетоводство и контрол” в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.
Има над седемнадесетгодишен управленски опит. Притежава дългогодишна практика като началник на Районна пощенска станция – Козлодуй.
Три години е директор на Дирекция „Бюро по труда” – Козлодуй. Под нейно ръководство институцията печели първа награда от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта за най-добра реализация на цялостната дейност за 2013 година в категория „Малко ДБТ”. Така, във времето, Бюрото по труда – Козлодуй се нарежда на едно от първите места в страната по усвояване на европейски средства и работа по програми за заетост.
Омъжена е, с една дъщеря. Обича да спортува.

Разположена в северозападна България, в Дунавската равнина, на брега на р. Дунав. Община Козлодуй включва един град – Козлодуй и четири села – Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара. Районът е с традиции в развитието на електропроизводство и селско стопанство.

Разполага с добре изградена инфраструктура и комуникации, високо квалифицирана работна ръка.

Богато историческо минало, благоприятно географско разположение, с чиста околна среда и динамично настояще, местно управление с новаторски подход към политиката за икономическо развитие на общината – това е община Козлодуй, развиваща се по европейски критерии.

Интересни културни обекти в община Козлодуй са църквите. Църквата “Св.Троица” в гр.Козлодуй”- построена с дарения на населението и осветена на 8.09.1914 г.;
декларирана като архитектурно-художествен паметник с уникална дърворезба по иконостаса, проскинетарията и архиерейския трон.

Църквата ”Св.Вознесение” в Бутан – единствената двуетажна църква в България със специфичен изнесен олтар. На първия етаж се е помещавало килийно училище.
Сега функционира неделно училище. Построена е през 1860 г. и осветена на следващата година не е преставала да функионира и до днес.Тя е една от малкото неманастирски църкви с три камбани.

Народно читалище храм-паметник Христо Ботев – 1879 в гр.Козлодуй създадено с Указ на княз Александър Батенберг е читалище с дълголетна история и значимо място в културния живот на община Козлодуй, чиято сграда е построена с дарения и доброволен труд на будните козлодуйци през 1929 г.

Обществена информация

Адрес:

Our Address:

Козлодуй, ул. Христо Ботев №13