Община Видин се намира в северозападната част на България, в близост до границата с Република Сърбия и граничи чрез река Дунав с Румъния. През 2013 г. бе изграден вторият мост в българския участък на реката при Видин-Калафат.

Общината заема площ от 501 км 2. Населението (към 31.12.2017 г.) е 54 737 жители в 34 населени места – 2 града и 32 села. Климатът е умерено-континентален, със студена зима и горещо лято. Релефът е равнинен, като в периферните части на общината, в района на Предбалкана, се срещат хълмисти местности.

През общината преминават два европейски транспортни коридора: № 4 –Дрезден /Нюрнберг–Прага–Виена/Братислава–Будапеща–Арад–Букурещ–Констанца/ Крайова-София-Солун /Пловдив-Истанбул/ и № 7 – река Дунав.

Железопътната линия Видин–София е една от най-старите в България, като експлоатацията на Гара Видин е започнала през 1923 г.

Основна водна артерия е река Дунав. Други реки са: Делейнска, Тополовец, Войнишка и Видбол, които се характеризират с маловодни течения. За регулация и акумулация на пролетния отток са изградени два язовира – “Божурица”, “Бела Рада” и на р. Видбол. В участъка Видин-Сланотрън-Кошава има находище на високо минерализирани термални води.

На територията на общината се намира единственото гипсово находище в България.

Кмет на община Видин

Д-р Цветан Ценков

Приемни дни

Контакти:

Телефон: +35994/ 609 416

e-mail:       kmet@vidin.bg

Приемно време:

Сряда: от 14.00 ч. до 16.00 ч..

УСЛУГИ:

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Цветомира Илиева

Родена е на 13.05.1971 г. в с. Макреш, Област Видин. През 1994 г. завършва полувисшия медицински институт в гр. Враца, а през 1999 г. – магистърска степен „Икономика на социално-културната сфера“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград и втора специалност „Мениджмънт на културата“.

 

Дългогодишен служител в банковия сектор. През последните 8 години, до февруари 2019 г., е директор на банков клон във Видин.

 

 

Приемен ден: четвъртък, от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

Контакти: +35994/ 609 413; email: cilieva@vidin.bg

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ИНВЕСТИЦИИ

Десислава Тодорова

 

Родена на 9.07.1983 г., в гр. Видин. Завършила е гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“. Дипломира се като бакалавър по Социология в СУ „Св. Климент Охридски”, има магистърска степен по Европейска публична администрация в същия университет.

 

От 2007 г. до края на 2015 г. работи в неправителствения сектор, член е на Управителния съвет на Сдружение „Изток-Запад”, а в последствие и негов председател. През този период участва в изпълнението и управлението на редица проекти, сред които: „Планиране на местното икономическо развитие на община Грамада”; „В услуга на обществото” по ОП „Административен капацитет; “НПО сектор – активен участник в прилагането на политики на местно ниво” по същата оперативна програма; “Подай ръка за помощ” по ОП „Развитие на човешките ресурси“; “Обединени в борбата срещу дрогата” по Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия; изпълнява и управлява проект «Младежта действа обединено» по същата програма.

 

От ноември 2012 г. до ноември 2015 г. е директор на ОП „Спортни имоти” в Община Видин.

 

От края на 2015 г. до 12.03. 2016 г. е главен секретар на Областна администрация – Видин. Заместник-кмет на Община Видин по европейски политики и инвестиции през предишния мандат.

 

 

Приемен ден – четвъртък, от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

Контакти:  +35994/ 609415; email: dtodorova@vidin.bg

 

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Борислава Борисова

Родена на 19.04.1963 г. в гр. Видин. Завършва Математическата гимназия в града, а през 1989 г. – Висшия педагогически институт в Шумен (днес Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”) , със специалност математика.

След дипломирането си до 2000 г. работи  като учител в няколко училища на територията на Община Видин и Община Димово. До 2012 г. е собственик и управител на фирма. През 2012 г. за кратко е директор на ОП „Пазари“ – Видин.

Заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика“ на Община Видин през мандат 2012-2015 г.

 

 

Приемен ден: четвъртък, от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

 

Контакти: +35994/ 609 414; email: b.borisova@vidin.bg

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Светослав Скорчев

Роден е на 25.10.1979 г. в гр. Видин. Завършил е ТМТ „Васил Левски“ – Видин. През 2002 г. завършва НСА „Васил Левски“ – София, специалност „Физическо възпитание“, а през 2006 г. магистратура в същото учебно заведение със специалност “Спорт“. Втора  магистратура „Национална сигурност и отбрана“ придобива във Военната академия „Георги Стойков Раковски“ –  София през 2017 г.

 

Бил е треньор на баскетболен клуб „Славия“ в столицата. В продължение на 12  години  живее във Великобритания и работи като учител по физкултура. От 2014 г. до настоящия момент  е управител на собствена фирма, която се занимава с пътно-строителна техника.

 

Приемен ден: четвъртък, от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

Контакти: +35994/ 609 414; email: s.skorchev@vidin.bg

 

Адрес:

Our Address:

Видин, пл. Бдинци 2

Telephone:
Email:
Web:

-