ОБУ „Свети Свети Кирил и Методий“ е основно училище (І – VІІІ клас) с общинско финансиране.

Учебни смени: една смяна – само сутрин

Село Ръжена (област Стара Загора) е разположено в Югоизточен планов регион на България. То е част от община Казанлък.

 

ДОКУМЕНТИ:

Адрес:

Our Address:

с. Ръжена, п.к. 6171 ул. „Девети Май“ №6