Росица Христова Рашева е нотариус с регистрационен номер 203.

Практикува в град София.

Услуги :
– нотариални актове
– изповядване на сделки, договори
– договори за доброволна делба и др.
– нотариална заверка, заверка на преписи
– приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания
– нотариални покани
– изготвяне и заверка на пълномощни, и др.
– прехвърляне на собственост / МПС
– консултации

Адрес:

Our Address:

ул. Кръстьо Сарафов 1 ,София град, София

Web:

-