Фирма СТИМАР предлага на своите клиенти следните продукти и услуги:

Услуги

 • Ние предлагаме консултации и одити в сферата на компенсация на реактивни мощности
 • Компенсация на електрически мрежи с хармоници
 • Динамична компенсация
 • Изработка, доставка и монтаж на ККУ
 • Реконструкция на съществуващи ККУ
 • Пълен инженеринг и реализиране на проекти за енергийна ефективност
 • Изграждане на системи за индустриален енергиен мениджмънт

Доставка

 • Кондензаторни батерии, капацитивни контактори, регулатори на cosφ, разрядни реактори, антирезонансни филтърни реактори, дросели и други компоненти за цялостно изграждане на компенсационни устройства.
 • Активни и пасивни филтри за хармоници
 • Кондензатори за индукционни пещи
 • Високоволтови кондензатори
 • Електронни части и компоненти на фирма EPCOS AG, Германия – индуктивности, разрядници, ферити, керамични многослойни кондензатори, отводители на пренапрежение /арестери/, фолийни кондензатори, силови кондензатори, компоненти за електромагнитна съвместимост, тантал-чип кондензатори, ПАВ филтри, металоксидни варистори, термистори и други.
 • Светодиодни лaмпи с цокъл на фирма SIGNAL-CONSTRUCT, Германия
 • Доставка на контактори, бутони и ключове за управление, превключватели, LED индикатори.
 • Доставка на уреди за измерване параметрите на ел. мрежи и изграждане на системи за енергиен мениджмънт.
 • Доставка на уреди за мълниезащита и защита от комутационни пренапрежения на фирма DEHN+SOHNE, Германия.

 

Вижте повече за нас:

 

Продукти:

Компенсация на реактивна мощност:

Компенсация на реактивна мощност

Ние предлагаме всичко необходимо в областта на компенсирането на реактивна енергия на страна Ниско и на Средно Напрежение.

 • Консултации и одити в сферата на компенсация на реактивни мощности
 • Динамична компенсация
 • Компенсация на електрически мрежи с хармоници
 • Изработка, доставка и монтаж на ККУ
 • Реконструкция на съществуващи ККУ

 

Мълниезащита:

Мълниезащита

 • Външна мълниезащита
 • Въртешна мълниезащита
 • Фундаментни заземители
 • Предпазно облекло
 • Софтуер и ръководство за проектиране на мълниезащита

 

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи:

Измервателни уреди

 • ElNet – LT
 • VIP Multimeter
 • ElNet – GR
 • ElNet – PQ
 • Многоканални електромери
 • Софтуер и за анализ параметрите на ел. мрежите

 

Електронни части и компоненти:

Електронни части и компоненти

 • Индуктивности, ферити;
 • разрядници, отводители на пренапрежение /арестери/, металоксидни варистори;
 • керамични многослойни кондензатори, фолийни кондензатори, силови кондензатори, тантал-чип кондензатори;
 • компоненти за електромагнитна съвместимост, ПАВ филтри;
 • термистори;
 • и др.

 

Светодиодни лампи на цокъл:

Светодиоди

 • Светодиодни лампи

 

Адрес:

Our Address:

София, бул. Рожен 2б