Многопрофилна болница за активно лечение – Павликени ЕООД осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение, родилна помощ, физикална терапия и рехабилитация.

Разполага със следните специализирани отделения по вътрешни болести, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, неврология, анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

В МБАЛ – Павликени ЕООД се извършват диагностика и консултации по искане на лекари и стоматолози от други лечебни заведения.

Родилна помощ.

Рехабилитация.

Медико – козметични услуги.

Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура.

МБАЛ – Павликени ЕООД разполага с четири функционално – обособени структурни блока :

Консултативно – Диагностичен с приемен сектор, медицинско диспечерско звено, клинична лаборатория, рентгеново отделение и физиотерапия.

Стационарен блок със сто шестдесет и девет легла състоящ се от :

Отделение за интензивно лечение и реанимация с терапевтичен, неврологичен, педиатричен и реанимационен сектор.

Вътрешно отделение

Акушеро – гинекологично отделение с родилен и гинекологичет сектор

Хирургично отделение с асептичен и септичен сектор

Неврологично отделение

Детско отделение

Болнична аптека

Административно – стопански блок състоящ се от администрация, болнична кухня, пералня и гладалня, централна стерилизация, парова централа, авторемонтна работилница и складова база.

МБАЛ – Павликени ЕООД осъществява своята дейност, спазвайки правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение, спазвайки професионалната тайна и правата на пациента.

Адрес:

Our Address:

Павликени, Община Павликени, ул. Васил Петлешков № 2

Web:

-