Междунродно Служение Благовестие и Служение на Святия Дух, учение в Новия Завет, живота на Исус Христос във Духа и чрез Духа.

Училище за обучение и ученичество на братята и сестрите по целия свят.

International Gospel and Ministry of the Holy Spirit, teaching in the New Testament, the life of Jesus Christ in the Spirit and through the Spirit. School for the training and discipleship of brothers and sisters around the world.

Short description: Church of Christ · Religious school

Address Sofi, Bulgaria 1000

Gospel and Ministry of The Holy Spirit

Gospel and Ministry of The Holy Spirit / انجیل اور روح القدس کی وزارت

Gospel and Ministry of the Holy Spirit – GMHS

 

Адрес:

Our Address:

София, кв. Редута, ул. Асенова крепост 4а

Telephone:
Web:

-