Медицински център д-р Д. Пеев ЕООД е правоприемник на бившата Курортна поликлиника в КК Сл. бряг, преобразувана в Общинско търговско дружество за извънболнична специализирана медицинска помощ.

Центърът работи целогодишно от 9.00 ч. до 17.00 ч. от понеделник до петък. През летните месеци (от 01 юни до 31 август) центърът работи 24 в денонощието. Поддържа специализирана медицинска помощ, рентген и кл. Лаборатория. Към центъра са разкрити десет легла за лежащо болни за краткосрочен престой и наблюдение.

В медицинския център функционират следните кабинети:

Терапевтичен – Д-р В. Илиев – спец. Вътрешни болести

Детски болести – Д-р Добрева – спец. Детски болести

АГ – Д-р Харалампиев – спец. АГ болести

Хирургичен к-т – Д-р К. Кънчев – спец. Хирургия

АГ УНГ – Д-р Илиев – спец.УНГ

Клинична лаборатория – Д-р Кендеров

Образна диагностика /рентген, стоматологичен рентген, ехограф/ – д-р Кесов

Общопрактикуващи лекари: АГПИМП Санимед ЕООД – Д-р Георгиева

Специалисти по дентална медицина: Д-р Димитрова, Д-р Стефанова, Д-р Коларов, Д-р Манолова.

Адрес:

Our Address:

ж.к. ТК СЛЪНчЕВ БРЯГ

Web:

-