МЦ “Павел баня” ЕООД е частно здравно заведение. Основан е през 2003 г. от потомствените лекари – фамилия Гечеви, с идеята да се продължи поставеното от проф. Георги Гечев начало на физиотерапията и рехабилитацията в гр. Павел баня, както и да се съхранят традициите, професионализма, кадрите и оригиналните методики (подводна екстензия) на лечение и рехабилитация на вертеброгенните (гръбначни) заболявания, прославили курорта и донесли му известност през седемдесетте и осемдесетте години на миналия век.

Медицински център “Павел баня” ЕООД има разкрити 5 основни филиала, в които извършва своята медицинска дейност – профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация, както и няколко адреса в страната и чужбина:

1. Филиал “Павел баня” – гр. Павел баня, ул. “Ген. Столетов” № 12, тел. 04361 2008, GSM 0887 015883;

2. Филиал “Мазалат” – гр. Казанлък:

ул. “Любомир Кабакчиев” № 4 – специализирани кабинети;
ул. “Старозагорска” № 16 – рентгенология и образна диагностика – скенер, тел. 0431 62225; 0885 701790;
3. Филиал хотел “Армира” – Старозагорски минерални бани, тел. 0895 503672, 0899 171617, 04111 2223;

4. Филиал Спа – хотел “Калиста” – Старозагорски минерални бани, тел. 0895 503672, 04111 2980;

5. Филиал Хотел “Латинка” – Старозагорски минерални бани, тел. 0895 503672, 0895 503670.

Филиал “Мазалат” в гр. Казанлък е най-големият филиал на МЦ “Павел баня”, извън гр. Павел баня, открит през 2007г. Разположен в централната зона на гр. Казанлък, с удобно място за паркиране, на партерен етаж в обществена сграда. Разкрити са 27 кабинета.

 

Специализирани лекарски кабинети за извънболнична медицинска помощ по специалностите:

Акушерство и гинекология;
Детски болести;
Неврология;
Неврохирургия;
Вътрешна болести;
Кардиология;
Пулмология;
Нефрология;
Ендокринология;
Гастроентрология;
УНГ;
Урология;
Ортопедия и травматология;
Очни болести;
Хирургия;
Детска хирургия;
Съдова хирургия,
Физиотерапия и рехабилитация;
Онкология;
Образна диагностика;
Кожни и полово предавани болести;
Съдебна медицина и др.
Филиалът работи по Договор с НЗОК.

Персоналът на МЦ “Павел баня” към настоящия момент включва: 55 медицински специалиста, в това число – лекари – специалисти от почти всички области на медицината, кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински сестри, акушерка, фелдшер, масажисти, помощен персонал.

МЦ “Павел баня” ЕООД е единственото лечебно заведение на територията на община Павел баня, което работи по Договор с НЗОК за оказване на СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ с направление за специалист – бланка № 3.

Медицински център “Павел баня” има сключени договори за извършване на специализирана извънболнична помощ, профилактика, лечение и рехабилитация и със следните застрахователни компании:

ЗОК “Надежда” АД;
ЗОК “Дженерали Закрила здравно осигуряване” АД;
ЗОК “България Здраве” АД;
ЖЗК ДСК “Гаранция” АД;
ЗОК “Медико 21” АД;
ДЗИ “Здравно осигуряване” АД;
“Евроинс здравноосигуряване” АД;
“Дом Здраве” ЕАД и др.

Още за Медицински център Павел баня ЕООД, гр. Павел баня от Framar.bg: https://spravochnik.framar.bg/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/565/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F

МЦ „ПАВЕЛ БАНЯ” ЕООД е единственото лечебно заведение на територията на община Павел баня, което работи по Договор с НЗОК за оказване на СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ с направление за специалист – бланка №3. Медицински център „Павел баня” ЕООД има сключени договори за извършване на специализирана извънболнична помощ, профилактика, лечение и рехабилитация и със следните застрахователни компании:

ЗОК „Надежда” АД,
ЗОК „Дженерали Закрила здравно осигуряване” АД,
ЗОК „България Здраве” АД,
ЖЗК  ДСК „Гаранция” АД,
ЗОК „Медико 21” АД,
ДЗИ „Здравно осигуряване” АД,
„Евроинс здравноосигуряване” АД,
„Дом Здраве” ЕАД
и др.

 

Адрес:

Our Address:

Павел баня, ул. Ген. Столетов 12