Медицинските дейности и здравеопазването за персонала на МБАЛ Троян стоят на същата висота, на която са в очите на пациентите, ежедневно идващи тук за лечение, диагностика и медицинска помощ от всяка една област в днешната медицина.

За годините на своето съществуване, болницата бележи развитие не само по отношение на медицинските процедури, които предлага и техниката, с която е снабдена, но и по отношение на разбирането на болните и техните нужди.

Защото доверието в лекуващия лекар е от изключителна важност за успешното протичане на целия курс на лечение.

МБАЛ Троян

МБАЛ Троян приема пациенти в следните области:

Вътрешни болести.
Педиатрия.
Неврологични заболявания.
Хирургия.
Ортопедия и травмоталогия.
Акушерство и гинекология.
Физикална и рехабилитационна медицина.
Преданестезиологични консултации.
Учебен център за обучение на пациенти със захарен диабет.

Всичко това е градено с години от висококвалифицирани лекари и здравни работници, чиято дейност е не професия, а призвание.

Структура на МБАЛ Троян

Многопрофилна болница за активно лечение Троян ЕООД е съсредоточена в няколко главни блока, съдържащи в себе си звена, осигуряващи медицински грижи във всяка една област на медицината.

Консултативно-диагностичен блок – тук лекарите и медицинския персонал отговарят за прегледите и диагностиката, на базата на която се извършва последващото лечение.

Тук е разположено и отделението по хемодиализа, в което се дава помощ на всеки, нуждаещ се от този тип животоспасяващи процедури.

Стационарен блок – тук се лекуват вътрешни болести, педиатрични заболявания, неврологични проблеми, извършва се АГ и родилна помощ.

В това отделение на болница Д-р Стоев-Шварц в Троян работят хирурзи, в чиито ръце можете да поверите извършването на всяка една хирургична намеса, необходима за оздравяването на Вашия организъм.

Разбира се, има и болнична аптека за удобство на хората, приети тук.

На територията на МБАЛ Троян е разположен и административен блок, благодарение на чието ръководство, болницата функционира на високото ниво, което пациентите заслужават.

Адрес:

Our Address:

Троян, ул. Радецки 30