МБАЛ- Силистра АД – град Силистра е лечебно заведение за болнична помощ намиращо се на адрес:  ул. Петър Мутафчиев 80

Изпълнителен директор – д-р Даниела Костадинова

Болницата предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението.

Цялостната дейност на болницата е насочена към задържане на водещото си място в областта на профилактиката, диагностично-лечебната и рехабилитационна дейност на територията на област Силистра чрез:

Екип разполага с висококвалифицирани медицински специалисти, който взаимодействат и сътрудничестват със звената за оказване на ПИМП и СИМП и др.ка то най-ценната част от ресурсите на болницата е висококвалифицираният медицински персонал.

МБАЛ- Силистра АД инвестира в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигане на стандартите в болничната помощ

Болницата обслужва 7 общини: Силистра, Алфатар, Ситово, Кайнарджа, Дулово, Главиница и Тутракан.

Цялостната дейност на болницата е насочена към задържане на водещото си място в областта на профилактиката, диагностично-лечебната и рехабилитационна дейност на територията на област Силистра чрез:

  • Диагностика и лечение на заболявания ,когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
  • Родилна помощ;
  • Рехабилитация;
  • Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения ;
  • Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване  на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставяне им за трансплантация;
  • Вземане, съхранявана, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
  • Диспансеризация;
  • Клинични изпитания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
  • Учебна и научна дейнос;

Най-ценната част от ресурсите на болницата е висококвалифицираният медицински персонал.

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

Адрес:

Our Address:

Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ 80

Email: