В Медико Диагностична Лаборатория ЦИТОЛАБ – Благоевград, се извършват изследвания на тъканни материали взети от специалисти в кабинета за СИМП:

  • Гинекологични цитонамазки.
  • Цитологично изследване на материал от телесни кухини.
  • Тънкоиглени аспирационни биопсии.
  • Изследване на материал от храчка.
  • Цитологично изследване на урина.
  • Биопсично изследване на оперативен материал.
  • Имунохистохимично изследване на тумори.

Всички изследвания се извършват от лекар специалист със специалност “Патологоанатомия с цитопатология”.

Извършваните изследваня са за диагностика на:

  • Диагностика на възпалителни заболявания.
  • Скринингова диагностика по отношение на рак на маточната шийка – профилактични прегледи.
  • Диагностика на онкологични заболявания.

МДЛ Цитолаб разполага с модерна база и съвременна апаратура.

В лабораторията се използват съвременни методи за изследване в областта на клиничната патология.

Лабораторията има изградена система за консултация с водещи патолози в страната и чужбина.

МДЛ Цитолаб има сключен договор с НЗОК!

Адрес:

Our Address:

Благоевград, ул. Славянска 60, каб. 422

Telephone:
Web:

-