Членове на екипа на „БРАЙТ КОНСУЛТ“ ООД имат сериозен опит, натрупан при оценката на голям брой активи и обекти, в т.ч. финансови и застрахователни институции. Всички са с висше образование и имат допълнителни квалификации в различни области. Сертифицираните оценители работят на постоянен трудов договор във фирмата, с което се гарантира професионализма и отговорността при изпълнението на отделните задачи.

Експертите по оценяване, работещи във фирмата, са сертифицирани от КНОБ. Притежават международни сертификати за упражняване на професионална дейност, издадени от оторизирани чуждестранни институции.

Екипът на фирмата включва сертифицарани оценители с правоспособност:

 • недвижими имоти
 • машини и съоръжения
 • търговски предприятия и вземания
 • права на интелрктуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
 • финансови актви и финансови институции
 • земеделски земи и трайни насаждения

 

Благодарение на дългогодишния си опит, фирмата извършва оценителска и консултантска дейност практически в почти всички отрасли на икономиката:

– Промишленост- всички браншове

– Търговия

– Транспорт

– Услуги и други

 

Брайт Консулт притежава развита мрежа от партньори в цялата страна

Bright Consult Ltd.  работи активно с широк кръг от клиенти – български и чуждестранни, физически и юридически лица и е предпочитан подизпълнител на консултантски фирми от “големите 6″.

 

По-важни съвместни проекти и оценки при съвместната дейност са:

 • с KPMG: оценка на апортни вноски на Domain Boyar & Винпром Русе при създаване на Boyar Estate;
 • с RаifeisenInvestment: подизпълнител при изготвяне на приватизационните оценки на “ДЮНИ” ЕАД, “АСАРЕЛ-МЕДЕТ” ЕАД, “ГОРУБСО-МАДАН” ЕАД, “ГОРУБСО-РОФ”, “ГОРУБСО-ЛЪКИ” ЕАД;
 • с Deloit & Toushe: подизпълнител на приватизационни оценки на ДЗИ;
 • с Res & Cо: при оценка на предприятията от системата на “Промишлено строителство”;
 • с ColliersErdmanLevis, London: при оценката на сградата на английското посолство в София, ул. “Московска” Nо 9

Наши клиенти са повечето големи банки в България.

teximbank
CentralCooperativeBank-logo

Адрес:

Our Address:

София, ул. Ами Буе № 72 2 ет., офис 12